Zaprešić: Snižene cijene parkinga, moguća kupnja "povlaštenih" karata

Većinom glasova, na 7. sjednici Gradskog vijeća, usvojene su izmjene Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području grada Zaprešića, pa će se tako smanjiti cijena satne karte u I. zoni, kao i cijena mjesečnih karata za stanare.

Novost je i da će se, kako bi se ujednačili status i prava svih građana, svima s prebivalištem na području grada omogućiti kupnja povlaštenih karata.

Što će se značajno promijeniti u odnosu na trenutno važeću Odluku?

POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE

Stanarima s prebivalištem/boravištem u I. zoni naplate, cijena mjesečne karte će se sniziti sa 50,00 kn na 35,00 kn, s mogućnošću prava parkiranja u obje zone te omogućavanje kupnje godišnje karte za 350,00 kn

Stanarima s prebivalištem/boravištem u II. zoni naplate, cijena mjesečne karte će se sniziti sa 40,00 kn na 20,00 kn te omogućiti kupnja godišnje čija će cijena iznositi 200,00 kn, no s pravom parkiranja samo u II. zoni, ali bez vremenskog ograničenja

Studentima Veleučilišta Baltazar Zaprešić će se sniziti cijena mjesečne karte s 50,00kn na 20,00 kn, s pravom parkiranja samo u II. zoni, bez vremenskog ograničenja

CIJENA SATNE KARTE će se u I. zoni naplate sniziti s 5,00 kn na 4,00 kn.

Nadalje, kako prodavači, ugostitelji i vlasnici poslovnih prostora u sklopu gradske tržnice ne bi bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na one koji slične djelatnosti obavljaju u drugim dijelovima grada, izmijenit će se i obuhvat zone naplate. Točnije, parkirališta na Trgu žrtava fašizma, uz zgradu Pučkog otvorenog učilišta, te u Tržnoj ulici, a koja su trenutno unutar I. zone, označit će se kao II. zona.

Valja napomenuti kako je omogućavanje kupnje povlaštenih karata svim građanima Zaprešića poseban iskorak, jer će time svi biti u ravnopravnom položaju, uključujući one koji trenutno ne stanuju u zonama naplate, kao i one iz prigradskih naselja (Jablanovec, Ivanec, Hruševec Kupljenski, Kupljenovo, Pojatno i Šibice). Osim toga, kupnjom godišnje karte, dodatno se snižava cijena parkiranja, pa će ona tako iznositi 0,60 kn po danu u II. zoni, što je svakako među najnižim iznosima naplate parkiranja u Hrvatskoj uopće. Ponovno ističemo kako je riječ o javnoj usluzi i komunalnoj djelatnosti koja je neprofitna, pa će se tako sav prihod prikupljen naplatom koristiti isključivo za održavanje i proširenje parkirališta.  

Ove izmjene počet će se primjenjivati od 7. ožujka, dok ostale odredbe Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja zasad ostaju nepromijenjene. Svakako će se i nadalje pratiti funkcioniranje sustava te, u suradnji i komunikaciji s građanima, poduzimati mjere za njegovo daljnje poboljšanje. Napominjemo i kako će svim građanima koji su kupili godišnje karte po dosad važećoj cijeni, razlika novca biti vraćena.