Vukovar: Kreće projekt rekonstrukcije 'Radničkog doma'

Projektom vrijednim 40 milijuna kuna zapuštena i devastirana zgrada Radničkog doma prenamijenit će se u prostor Veleučilišta Lavoslav Ružička, a u njemu će biti smješteni i Poduzetnički inkubator i Centar za obrazovanje odraslih

Grad Vukovar konačno je, prije nekoliko dana, postao vlasnik zgrade Radničkog doma u Borovu naselju, koju će prenamijeniti u prostor Veleučilišta Lavoslav Ružička. Zgrada vrijedna preko osam milijuna kuna već je 27 godina bez ikakve funkcije, devastirana i zapuštena, a nakon što ju je država darovala Gradu, konačno može krenuti projekt prenamjene i rekonstrukcije.

Grad Vukovar osigurao je, naime, u sklopu Intervencijskog plana, sredstva za pripremu dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu 'Radničkog doma', kao i za čitav projekt vrijedan preko 40 milijuna kuna. U ovoj pripremnoj fazi troškovi izrade projekta iznose oko dva milijuna, od čega se 85 posto financira iz EU fondova.

Rekonstrukcijom 'Radničkog doma' proširit će se prostorni kapaciteti Veleučilišta čime će se, ističu u Gradu, unaprijediti obrazovna infrastruktura te modernizirati obrazovne sadržaje na Veleučilištu. Osim toga, povećat će se i konkurentnost na tržištu rada, te kvaliteta samog života u Vukovaru čime bi se trebalo smanjiti iseljavanje, te neposredno omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, kaže voditelj projekta Bruno Pakter.

'Cilj zahvata je revitalizacija gradske četvrti Borova naselja kao i proširenje kapaciteta, širenje smjerova te povećavanje standarda Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u zgradi spomeničkog značaja. Projekt će imat značajan utjecaj na fizičku, društvenu i gospodarsku regeneraciju grada Vukovara. Obnovom zgrade "Radnički dom" koja se nalazi unutar registrirane kulturno – povijesne cjeline "Bata Ville", u funkciju će se staviti zgrada kulturne baštine. Proširenjem kapaciteta stvaraju se uvjeti za osnivanje novih odjela Veleučilišta kojima će se proširiti obrazovna ponuda te se osigurati prostor za odjel gradske i veleučilišne knjižnice', pojašnjava voditelj projekta.

U buduću zgradu Veleučilišta bit će, tako, smještene knjižnice, Gradska knjižnica i knjižnica Veleučilišta, te konferencijska dvorana kapaciteta 400 osoba.

Osim toga, u dijelu Radničkog doma bi trebali biti smješteni i Poduzetnički inkubator, Centar za obrazovanje odraslih, Zdravstveni simulacijski centar, Socijalna gerontologija, Sestrinstvo, te Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju (pripreme sportskih ekipa). (gradonačelnik.hr)