Varaždin: Povjerenstvo za umirovljenike predlaže izmjene zakona o naslijeđivanju mirovina

Povjerenstvo za umirovljenike i starije osobe Grada Varaždina kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća održalo je 27. rujna 2016.g. redovnu sjednicu.

Ponovno je razmatralo pitanje socijalnog statusa umirovljenika. Povjerenstvo predlaže izmjene zakona u korist ostvarivanja prava na dio mirovine umrlog bračnog partnera. O istom se puno govorilo u prethodnoj političkoj kampanji.

Takva prava se ostvaruju primjerice u Njemačkoj i Austriji, ali i nama susjednoj Sloveniji. Slovenski umirovljenici nakon smrti bračnog partnera primaju i dio njegove mirovine do 15%, zavisno od imovinskog stanja, socijalnog statusa ili dužine bračnog statusa. U razvijenijim sredinama to pravo ostvaruje se u većem postotku, čak do 70%.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku RH (popis 2011.g.) u RH živi 345 000 udovica i 62 000 udovaca, gotovo 1/10 od ukupnog broja stanovnika.

U RH svaka je peta mirovina obiteljska što znači da obitelj ili djeca prema postojećem Zakonu ostvaruju, ako je za njih to povoljnije, 70 % mirovine umrlog bračnog druga. Pri tom ne zadržavaju svoju mirovinu.

Gledajući statističke podatke saznaje se da 231 000 korisnika obiteljske mirovine prima prosječno 1.881,00 kuna mirovine.

Dakle, loš položaj umirovljenika dovoljan je razlog da se nastavi s izradom prijedloga izmjena zakona u korist ostvarivanja isplata mirovina po dvije osnove, a time i podizanja standarda života umirovljenika. Povjerenstvo stoga predlaže upućivanje prijedloga Nacionalnom vijeću za umirovljenike na daljnje postupanje uz prethodnu razradu optimalnih kriterija i mogućnosti. (Grad Varaždin)