Valpovo: Obnavlja se Društveni dom u Nardu, projekt je vrijedan 3,6 milijuna kuna

Još jedan projekt mlade valpovačke gradske uprave uspješno je prošao evaluaciju.

Radi se o projektu “Rekonstrukcije, dogradnje i opremanja zgrade Društvenog doma u Nardu” koji je u kolovozu 2018.g. pripremila i prijavila Lokalna razvojna agencija u suradnji s gradskim službama, gradonačelnikom Matkom Šutalom i Ustanovom za kulturne djelatnosti „Ante Evetović Miroljub“ Valpovo koja je i nositelj projekta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.641.662,63 kuna, a ukupan iznos prihvatljivih troškova 3.406.323,75 kuna uz intenzitet potpore od 100%.

Ovim projektom rješava se rekonstrukcija i dogradnja društvenog doma u Nardu što će u konačnici doprinijeti održivom razvoju naselja Nard pružanjem kvalitetnijih uvjeta lokalnom stanovništvu za društveno-socio-ekonomski razvoj.

U obnovljenoj i dograđenoj zgradi u budućnosti se planira smjestiti prostor DVD-a Nard, središnji dio će činiti velika dvorana sa kuhinjom i pripadajućim sanitarijama te prostori društvene namjene kao što su prostor za udruge koje djeluju u mjestu i prostorije Mjesnog odbora Nard. U jugoistočnom dijelu zgrade planira se poslovni prostor i suvenirnica.

U ponedjeljak 20. svibnja 2019. godine, u Vodicama u hotelu Olympia, predstavnici grada Valpova s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, potpisat će Ugovor za ovaj hvalevrijedan projekt. (Grad Valpovo)