Jedan od najmodernijih u zemlji

Uskoro novi vrtić u Opatiji

Fotografija: Službene stranice grada Opatije

Na Punta Kolovi u gradu Opatiji jučer je svečano obilježen početak radova na gradnji novog, suvremenog objekta dječjeg vrtića u Opatiji, koji će prema ugovorenom roku za gradnju trajati 18 mjeseci. Nakon toga, opatijski mališani uselit će u jedan od objekata građen prema najmodernijim rješenjima i postizanju visokog pedagoškog standarda.

Investitor ove velike i značajne investicije je Grad Opatija, a u njenom sufinanciranju sudjelovat će i Zajednica Talijana Opatija, Zajednica Talijana Rijeka i Universita popolare di Trieste. Radi se o jednoj od najviših investicija na području naše županije koju realizira lokalna samouprava.

Ukupna vrijednost radova iznosi 30.902.468,84 kune bez PDV-a.

Gradonačelnik Ivo Dujmić naglasio je da su financije za gradnju dječjeg vrtića osigurane prodajom dioničkog udjela u vlasništvu LRH Cavtat. "Ovo je prvi put u povijesti grada da Opatija gradi namjenski objekt za dječji vrtić. Do sada su se za smještaj vrtićke djece i potrebe ove predškolske ustanove prenamjenjivali već postojeći objekti, u koji je vrtić useljavao; oni su u dobrom stanju, to nije sporno, upravno neki dan obišli smo područne odjele u Veprincu, Ičićima i Voloskom, no činjenica je da su potrebe građana prerasle kapacitete, a i pedagoški standard diktira da moramo graditi novu zgradu, u što sada i krećemo" naveo je gradonačelnik Dujmić.

Ujedno, naglasio je da je ovaj vrtić u cijelosti od građana Opatije; jer, radnici LRH ugradili su u današnju vrijednost ove kompaniju kroz desetljeća rada svoj napor i trud, a sve je to pretočeno u dionice, a one su novac;  Grad je poslije izborio bitku za dionički udio u vlasništvu, i kvalitetnim odlukama i vođenjem ispravne poslovne politike lani vrlo lukrativno kapitalizirao cavtatske dionice ove tvrtke, a prihod od toga posla preusmjerio u gradnju novog dječjeg vrtića.

Početak gradnje obilježila su i prigodna obraćanja zastupnika u Hrvatskom saboru, i predsjednika Talijanske Unije Furia Radina,  talijanskog konzula Paola Palminterija, zatim zamjenice župana Marine Medarić, te ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija Sabrine Jelić, nastup djece opatijskog vrtića, koja su bila zapravo glavne zvijezde: podizanjem zastavica s grbom Grada Opatije, Dujmić i Plaminteri označili su start početka radova, a prve lopatice i dječje bagere u pijesak zabila su upravo opatijska vrtićka djeca, čime su simbolički obilježili početak radova na izgradnji novog dječjeg vrtića.

Gradonačelnik je ovom prilikom dodao i da će područni dječji vrtići u Ičićima, Veprincu i Voloskom nastaviti s radom i po izgradnji novog dječjeg vrtića, dok će se objekt u kojem sada djeluje vrtić u Opatiji - prodati, a tako dobivena sredstva preusmjerit će se u nove, druge gradske razvojne investicije.

U vrtiću je predviđeno 12 odgojnih skupina za smještaj 199 djece, organiziranih u 4 jasličke skupine i 8 vrtićkih skupina, unutar kojih su predviđene tri odgojno obrazovne skupine na jeziku talijanske nacionalne manjine 

Vrtić će se graditi na lokaciji Punta Kolova, u pet objekata, na zemljištu u vlasništvu Grada koje je prostorno planskom dokumentacijom predviđeno za gradnju vrtića. Površina parcele je 7620 kvadratnih metara, a bruto građevinska površina iznosi 3497 kvadratna metra. Prilikom projektiranja vrtića težilo se održivoj, ekološki izvedivoj građevini koja će djelomično imati zeleni krov, na kojem će biti postavljeni solarni kolektori.