Umag: Za potpore poduzetnicima osigurano 130 tisuća kuna

U cilju poticanja razvoja poduzetništva, Grad Umag je i ove je godine u proračunu osigurao sredstva za bespovratne potpore poduzetnicima. U proračunu je, javljaju iz Grada, osigurano 130 tisuća kuna, no iznos će se, ako se povaćaju prihodi Proračuna, moći i povećavati sukladno iskazanom interesu i potrebama. 'Cilj spomenutih mjera je stvoriti povoljno i pozitivno okruženje, jačati konkurentnost na tržištu te omogućiti poduzetnicima realizaciju vlastitih projekata u gradu u kojem žive i djeluju' ističu iz gradske uprave.

Potpore se dodjeljuju kroz pet mjera, i to za novoosnovana trgovačka društva i obrte, za subvencioniranje dijela troškova nabave dugotrajne imovine, za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,za subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, te za subvencioniranje dijela troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba

Najviše sredstava, 90 tisuća kuna, osigurano je za prve dvije mjere jer je upravo za njih dosad bio najveći interes poduzetnika. 

Sukladno Programu razvoja poduzetništva Grada Umaga,  ukoliko  sredstava iz pojedine mjere ne budu iskorištena ili ne budu iskazani interesi poduzetnika, dio ili cjelokupan iznos tih sredstava bit će preraspodijeljen u jednu ili više mjera iz ovog Programa. 

Korisnici potpora i subvencija mogu biti fizičke osobe, obrti, mikro i mala poduzeća, koja imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika, u 100% privatnom vlasništvu, koji posluju i imaju sjedište i na području Grada Umaga, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Umag osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Pravo na potpore i subvencije iz ovog Programa ne može se ostvarivati na području uslužnih djelatnosti u ugostiteljstvu. Pravo prvenstva na potpore i subvencije imaju obrti i trgovačka društva kojima je proizvodna i prerađivačka djelatnost osnovna djelatnost, a dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2019. godine.

 Više informacija, kao i Javni poziv sa svim obrascima za prijavu, možete pronaći na službenim web stranicama Grada Umaga www.umag.hr. (gradonačelnik.hr/M.P.D.)