Supetar – jedini grad u Hrvatskoj kojim upravljaju žene

Grad Supetar jedini je hrvatski grad kojim upravljaju žene. Sve najodgovornije funkcije, počevši od gradonačelničke, u ovom su gradu u rukama žena koje sada već drugi mandat uspješno upravljaju gradskim institucijama i ustanovama.

Ivana Marković izabrana je za gradonačelnicu na izborima 2013. godine, a svojim je fantastičnim rezultatima – gradske financije je iz dugova i debelog minusa od 25 milijuna kuna u četiri godine dovela u plus, te pokrenula brojne milijunske projekte koji Gradu Supetru donose nove prihode, zadobila povjerenje građana pa je na prošlim lokalnim izborima svoj drugi mandat osvojila već u prvom krugu sa čak 62% podrške građana.

Uz Danijelu Kirigin, predsjednicu Gradskog vijeća Grada Supetra i direktoricu gradske tvrtke Komunalno društvo Grad doo, zanimljivo je, a u Hrvatskoj izrazita rijetkost - da je u Supetru žena i na ključnoj policijskoj poziciji – načelnica Policijske postaje je Katica Jelinčić. Osim toga, i svi suci u Općinskom sudu su žene – predsjednica i tri sutkinje, te četiri sudske savjetnice, a na čelu Zemljišnika i Katastra opet su žene.
U obrtništvu dužnost predsjednice obnaša Danica Baričević, a i vodstvo u Poljoprivrednoj zadruzi preuzela je žena. Narodnu knjižnicu i Centar za kulturu isto tako vode žene - Gita Dragičević i Jasna Damjanović, dok su na čelu škole Dubravka Menjak, a vrtića Irena Caglević.

U Gradskome vijeću od trinaest vijećnika pet su žene, a žene su i na čelu poslovnica supetarske Splitske i Zagrebačke banke.

'U nas nema govora o tome da su žene slabiji spol i da nemaju prava. Da to potvrdimo na 9.  Sjednici gradskog vijeća donijeli smo Odluku o osnivanju povjerenstva za ravnopravnost spolova i tako se pridružili gradovima i općinama na lokalnoj razini koji se obvezuju da će slijediti načela ravnopravnosti spolova i odredbe provoditi u svojim sredinama', kaže gradonačelnica Ivana Marković. Ističe kako je žalosno da se u 2018. godini govori o ravnopravnosti žena. 'Žalosno je da vladajući na dnevni red Sabora odbijaju staviti ratificiranje istambulske konvencije, žalosno je da u 2018. godini govorimo o pravu Žena na odlučivanje, o pravu žena na pobačaj. Ja sam itekako ponosna što mogu živjeti i raditi u sredini u kojoj su žene na svim odgovornim funkcijama, gdje rade najzahtjevnije i najodgovornije poslove. Ponosna sam na moje žene!', poručuje Marković. (gradonačelnik.hr)