Slavonski Brod: Mladim obiteljima gradski stanovi u najam po cijeni od 890 kuna

Jedan od glavnih ciljeva grada Slavonskoga Broda je osigurati što adekvatnije, kvalitetnije i povoljnije uvjete života i rada građana, s posebnim naglaskom na mlade obitelji kako bi zaustavili negativni demografski trend i iseljavanje. U tom smislu donijeli su više mjera i osmislili projekte kojima bi na najbolji mogući način zadržali postojeće stanovništvo i privukli novo. Tako su nakon podjele gradskih zemljišta pokrenuli i projekt izgradnje stanova da bi sada iste, po povlaštenim cijenama, mogli dati u najam mladim obiteljima.

„Izgradnja stanova za mlade obitelji jedna je od mjera kojoj je primarni i jedini cilj pridonijeti demografskom opravku te zadržavanju stanovništva. Intenzivno smo radili na osmišljavanju najpovoljnijeg načina putem kojeg bi mladi lakše došli do rješavanja svog stambenog pitanja. Ujedno, trebali smo zadovoljiti i sve zakonske uvjete što ih kao lokalna jedinica samouprave u tome pogledu moramo ispoštovati. Odlučili smo se za model u kojem će mladi biti najmoprimci, ali isto tako i mogući otkupitelji stanova“, poručuju iz Grada.

Stanovi za mlade obitelji u najam će se, kao i u otkup, davati temeljem javnog natječaja koji bi uskoro trebao biti objavljen. Tako će početna visina mjesečne najamnine iznositi 1000 kuna mjesečno za stanove površine 61,54 m2 te 890 kuna mjesečno za stanove površine 50,94 m2. Treba naglasiti kako će u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji stana, iznos zbroja uplaćenih najamnina uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

Tako će sada mlade obitelji iz Slavonskog Broda moći ponuditi navedene iznose za najam stana koji su minimalni, a svi oni će i trebati uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 10% početne cijene najma stana (koja će im, ako najam bude neuspješan, biti vraćena). Zasad su izgrađena dva stambena objekta s ukupno 12 stanova.

Ugovori o najmu stana sklapat će se na razdoblje od pet godina, s mogućnošću produljenja na isti period, a nakon deset godina od potpisivanja prvog ugovora o najmu, stan će biti moguće i otkupiti.

Naime, stan će u najam dobiti mlade obitelji koje će prema kriteriju za utvrđivanje najpovoljnijih ponuditelja u natječaju ostvariti najviše bodova. Tako su kriteriji najviši iznos ponuđene najamnine – za svaki 1 postotni poen viši od početno određene mjesečne najamnine ponuditelju se dodjeljuje 1 bod. Ako će oba ponuditelja predložiti istu cijenu, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj koji ima više malodobne djece.

„S obzirom na to da je ovaj model jedini u Republici Hrvatskoj i naš novi projekt, proveli smo savjetovanje s javnošću kako bi dobili povratnu informaciju o interesima, stavovima i prijedlozima naših građana o projektu te u tom smislu možemo reći da su oni prepoznali njegovu važnost i da svakako postoji interes. Zaprimili smo brojne upite što putem naših informacijskih servisa za građane, što kroz pozive i kontakte građana s Gradskom upravom. Interes je velik i nadilazi postojeće kapacitete za najam i mogući otkup pa smo za ovu godinu planirali nastavak projekta, odnosno gradnju novih stanova za mlade obitelji“, zaključili su iz Grada.

(gradonačelnik.hr)