Samobor u vrhu po potporama u gospodarstvu – za poduzetnike i obrtnike izdvajaju najviše u Zagrebačkoj županiji

Grad Samobor u samom je hrvatskom vrhu po izdvajanju za poduzetnike, a po podacima Ministarstva financija o izvršenju gradskih proračuna u 2017., najviše je od svih gradova u Zagrebačkoj županiji izdvojio za svoje poduzetnike i obrtnike – 1,32 posto proračuna ili 64 kune po stanovniku.

Sa visokim izdvajanjima nastavili su i u prošloj godini kada su za poticanje gospodarstva izdvojili 797 tisuća kuna, dok se za ovu godinu planira preko milijun kuna za potpore i za rad Malog tehnopolisa, budućeg samoborskog centra poduzetništva i startup-ova.

Što se tiče samih potpora, riječ je o direktnim potporama gospodarstvenicima (potpora zapošljavanju, potpora kapitalnim ulaganjima, potpore umjetničkim i tradicijskim obrtima, potpore  novim tehnologijama i inovacijama) te u manjem dijelu, indirektnim potporama koje gospodarstvo dobiva putem trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. (organizacija edukacija, seminara, radionica, savjetodavna pomoć i sl.) i drugih institucija (Udruženje obrtnika, HZZ i sl.)', pojašnjavaju u Gradu.

Kako nam kažu u Gradu, među poduzetnicima je najpopularnija mjera potpore zapošljavanju u privatnom sektoru. 

Osobito se potiče zapošljavanje mladih, a poslodavci koji će zaposliti osobu do 30 godina starosti dobit će i veću subvenciju, potpore su veće u proizvodnom nego u uslužnom sektoru. Interes iz godine u godinu raste pa se i sredstva, u skladu s mogućnostima, povećavaju. Pa tako poslodavci koji za svaku novozaposlenu osobu koja ima prebivalište na području Samobora s navršenih 30 godina dobivaju od 4.000 do 6.000 kuna, a za svaku osobu do navršenih 30 od  5.000 do 7.000 kuna.

O uspješnosti samoborskih poduzetnika najbolje govore brojke. Broj obrtnika konstantno raste, od 1. lipnja do 31. listopada je otvoreno 49 novih obrta, pa ih je danas čak 845 aktivnih. S druge strane, broj nezaposlenih stalno pada, pri čemu je bitno istaknuti da je Samobor jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji bilježe veću stopu doseljavanja nego iseljavanja, pa se i podatak o najmanjem broju nezaposlenih u posljednjih 18 godina može iščitavati kao pozitivan. U siječnju je, tako bilo 791 prijavljenih na Zavodu za zapošljavanje, dok je u siječnju 2018. bilo registirano 942 nezaposlenih.

"Samoborski poduzetnici najzaslužniji su za dobre pokazatelje Grada kad je riječ o gospodarstvu. No, Gradska uprava nastoji ih pratiti u razvoju, osobito kroz različite mjere, među kojima se posebno uspješnim pokazalo poticanje zapošljavanja u privatnom sektoru. Vjerujemo kako će Mali tehnopolis Samobor, kao regionalni centar poduzetničkog razvoja, doprinijeti još boljim pokazateljima i rezultatima", ističe gradonačelnik Krešo Beljak. (gradonačelnik.hr/M.P.D.)