Samobor: Revizija potvrdila - Grad posluje besprijekorno

Najvećom mogućom ocjenom, odnosno bezuvjetnim mišljenjem, Državni ured za reviziju ocijenio je poslovanje Grada Samobora nakon provedenog postupka. Postupak revizije obuhvatio je financijske izvještaje i poslovanje Grada Samobora za 2015. godinu.
Konkretno, provedenim postupkom revizije nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima koje bi utjecale na izražavanje drugačijeg mišljenja.
Postupak revizije obuhvatio je slijedeća područja: izvršenje naloga revizije za 2012. godinu, djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i računovodstveno poslovanje, prihode i primitke, rashode i izdatke, imovinu, potraživanje i obveze te postupke javne nabave.
Postupak je proveden u razdoblju od 30. lipnja do 7. listopada ove godine s ciljem utvrđivanja istinitosti i vjerodostojnosti financijskih izvještaja, analize ostvarenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u skladu s planom, provjere usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, provjere i ocjene učinkovitosti korištenja sredstava te provjere drugih aktivnosti vezane uz poslovanje Grada. (Grad Samobor)