Samobor: Od 1. siječnja niža cijena odvoza otpada

Samoborski Komunalac od siječnja slijedeće godine primjenjivat će novi Cjenik skupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, kojim je utvrđena niža cijena usluge za građane. Naime, slijedom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, od 1. siječnja 2017. godine, PDV se obračunava po nižoj cijeni od 13%, umjesto dosadašnjih 25%. Na određene usluge, PDV se i dalje obračunava po stopi od 25% (odvoz kontejnera – posebne narudžbe, posude za otpad).
Cjenik je dostupan na Internet stranici samoborskog Komunalca, www.komunalac-samobor.hr. (Grad Samobor)