Samobor: Grad s 380 tisuća kuna financira dodatni tim hitne pomoći

S obzirom na aktualne događaje koji su potaknuli natpise i raspravu o ustroju i djelovanju timova Hitne medicinske pomoći, treba istaknuti da Grad Samobor već niz godina sufinancira dodatni T1 tim Hitne medicinske pomoći na svom području te dodatno ulaže u iznadstandardne zdravstvene usluge.  

Gradsko vijeće Grada Samobora, na prijedlog gradonačelnika, usvojilo je prijedlog da se u proračunu ove godine osigura 380.000 kuna za dodatni tim Hitne pomoći u Domu zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Samobora. Naime, prema usvojenoj Mreži hitne medicine na samoborskom području djeluje šest timova hitne medicine, a Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije financira njih pet, dok Grad Samobor sufinancira s navedenih 380.000 kuna još jedan T1 tim u kojem se nalaze doktor, medicinska sestra i vozač, s ciljem da se na taj način postigne ujednačeni standard za građane Samobora i okolice.

No, osim financiranja T1 tima Hitne medicinske pomoći, Samobor niz godina sufinacira i rad Kirurške te Internističke ambulante u prostoru samoborskog Doma zdravlja, kako bi građanima smanjili moguće troškove putovanja do Zagreba i pritiska na bolnice. Rad Kirurške ambulante, uz Svetu Nedelju i Zagrebačku županiju, sufinancira se s 80.000 kuna godišnje, a ta sredstva pokrivaju dokazak specijalista kirurga četiri puta tjedno i njegov rad od 13 do 21 sat. Dom zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Samobor osigurava prostor, medicinsku sestru i gipsera.

Internistička ambulanta sufinancira se sa 45.000 kuna godišnje te se na taj način osigurava dolazak specijalista tri puta tjedno od 15 do 21 sat, a Dom zdravlja osigurava, također, prostor i rad medicinske sestre.

Ukupno Grad Samobor godišnje izdvaja 505.000 kuna za iznadstandardne zdravstvene usluge na svom području.  (Grad Samobor)