Pula: Započelo uređenje Trga kralja Tomislava na Verudi

Uvođenjem u posao izvođača radova, zajednicu ponuditelja Cesta d.o.o. i Dulex d.o.o., danas se započelo s radovima na uređenju Trga kralja Tomislava na Verudi s rekonstrukcijom dijela Palladiove ulice s infrastrukturom, rekonstrukcijom vodovodne mreže i rekonstrukcijom mješovite kanalizacijske mreže.

Radovi na uređenju Trga kralja Tomislava, prema glavnom projektu za koji je ishodovana građevinska dozvola te izrađenom izvedbenom projektu, obuhvaćaju parterno i krajobrazno uređenje površine trga s pratećim sadržajima, izgradnju parkirališta s pripadajućim pristupima, odvodnju oborinskih voda trga s kišnim vrtovima, prelaganje plinske mreže, izvođenje elektroinstalacije s javnom rasvjetom te radove na izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture. Osim toga, rekonstruirat će se prometne površine u Palladiovoj ulici, izgraditi oborinska odvodnja, javna rasvjeta, elektronička komunikacijska infrastruktura te će se rekonstruirati vodovodna i kanalizacijska mreža u spomenutoj ulici i na području trga.

Radovi se planiraju okončati do početka turističke sezone 2017. godine a ukupna vrijednost investicije, u kojoj sudjeluju Grad Pula, Vodovod Pula d.o.o. i Pragrande d.o.o., iznosi nešto više od 24,2 milijuna kuna s PDV-om.

Trg kralja Tomislava postat će moderno uređena zona sa svim popratnim sadržajima i u cijelosti opremljen komunalnom infrastrukturom. U estetski i funkcionalno oblikovanoj cjelini trga svoje mjesto naći će dječje igralište, fontana, urbana oprema i ostali sadržaji, dok će na samom trgu i u Palladiovoj ulici biti osigurano oko 100-ak parkirališnih mjesta. (Grad Pula)