Pula: Započela realizacija projekta COWORKING Pula

U Gradu Puli započela je realizacija još jednog projekta. Riječ je o projektu COWORKING Pula – Integrirana rješenja za inovativno i poduzetno Urbano područje Pula, a planira se realizirati na lokaciji nekadašnje Mehanike u Puli. Naime, u svrhu realizacije projekta i osnivanja poduzetničkog centra, Vlada RH Puli je darovala nekretninu čime su zadovoljeni preduvjeti za stavljanje u funkciju i preuređenje prostora u samom centru grada, površine 429 m2.

„Drago mi je što je Vlada na ovaj način prepoznala značaj projekta usmjerenog ka osnaživanju poticajnog poslovnog okruženja u Urbanom području Pula“, poručio je pulski gradonačelnik Boris Miletić. Projekt se planira ostvariti putem ITU instrumenata, a upravo zahvaljujući sredstvima rezerviranima kroz ITU mehanizam na Urbanom području Pula već je potpisan ugovor vrijedan 33,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava za nabavku autobusa te će se ista praksa nastaviti i za projekt COWORKING-a.

„Projekt za inovativno i poduzetno Urbano područje COWORKING Pula osmišljen je na inicijativu  Istarske razvojne agencije u suradnji s Gradom Pula te udrugom Alumni Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i udrugom mladih ZUM te će isti predstavljati iskorak u razvoju poduzetničke infrastrukture i jačanju poduzetničkog okruženja u urbanom području, obzirom da  se radi o atraktivnoj lokaciji i inovativnim sadržajima za poduzetnike“, naglasio je direktor Istarske razvojne agencije Boris Sabatti.

Suradnjom partnera u Urbanom području Pula u razvoju su i budući programi podrške za korisnike poput Akademije poduzetništva i ciljanih obrazovnih programa. Tako se planira da u srednjoročnom razdoblju usluge prostora u COWORKING centru koristi od 30 do 40 poduzetnika te slobodnih profesionalaca. Također se planira uspostava mreže mentora i vezanih mentorskih programa podrške, e-usluge za korisnike kao i poticanje razvoja digitalnog gospodarstva, organizacija konferencija i slično.

Projekt je trenutno u fazi aktivne pripreme projektne dokumentacije za apliciranje za dodjelu sredstava putem ITU mehanizma, u suradnji svih partnera u Urbanom području Pula, a jedan je od načina za razvitak poduzetništva, ali i Grada Pule u cjelini. (gradonačelnik.hr/J.L.)