Pula - Gradsko vijeće usvojilo Deklaraciju o osudi svakog oblika diskriminacije

Aktualni razvoj političke situacije u državi potaknuo je klub vijećnika IDS-HNS-ISU-Zeleni na oblikovanje Deklaracije o osudi svakog oblika diskriminacije, koja je usvojena na jučerašnjoj 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule. Glavni su razlozi za donošenje ovakvog akta prisutnost raznih inicijativa koje javnosti prenose neistine o sadržaju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kao i njihov naum da se pokušaju ukinuti ili ozbiljno ograničiti civilizacijska prava zaštite žena i djece od nasilja u obitelji, kao i prava na rodnu ravnopravnost. Ozbiljnu zabrinutost predstavlja inicijativa za promjenom izbornog sustava kojom se izravno napadaju steţena prava nacionalnih zajednica i manjina u Hrvatskoj. Istaknuto je kako Gradsko vijeće Grada Pule, rukovođeno tradicijom slobodarskih političkih uvjerenja svojih građana, ima obavezu uključiti se u javnu raspravu i javnosti poslati jasnu i nedvosmislenu poruku te apelira na poštivanje najviše razine prava svih građana neovisno o spolu, rodu, nacionalnoj pripadnosti, seksualnoj orijentaciji i vjeri. Pulski je gradonačelnik Boris Miletić istaknuo kako se Pula ponosi činjenicom što ovdje žive pripadnici manjina koji doprinose oblikovanju i obogaćivanju multikulturalnog okruženja koje i priliči jednom europskom gradu poput Pule. Deklaracija je usvojena s 18 glasova za i 4 suzdržana glasa.

Vijećnici su jednoglasno usvojili izvješća o poslovanju svih javnih ustanova Grada Pule za 2017. godinu te je usvojeno i Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima njegova uklanjanja i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u Puli u 2017. godini, kao i Odluka o provedbi posebnih mjera za sprječavanje odbacivanja otpada.

Usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, kao i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. Vijećnici su usvojili i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu.

U raspravi o prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, direktor trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Igor Stari detaljno je pojasnio novi način obračuna cijene odlaganja otpada te je naglasio kako „na cijenu otpada više ne utječe, kao što je to dosad bio slučaj, metar kvadratni kućanstva, već broj osoba koje žive u tom kućanstvu“. Pulski gradonačelnik Boris Miletić dodao je kako dosadašnji, primitivni način prikupljanja otpada kojim se gomilaju brda smeća, nije održiv niti moguć. „Na vrijeme smo krenuli s izgradnjom infrastrukture koja je potrebna za jedan efikasan sustav odlaganja otpada. Odgovornom politikom donosimo odluke koje će dugoročno biti ispravne za grad, zajednicu, njezine građane i buduće generacije. Siguran sam da je ovaj pristup zbrinjavanja otpada, kao i pristup u rješavanju pitanja odvodnje otpadnih voda nešto što će dugoročno biti dobro za Pulu i Istru“, kazao je gradonačelnik Miletić.

Vijećnička pitanja

Na aktualnom satu vijećnik Petar Ćurić (HDZ) upitao je gradonačelnika o, kako je rekao, „njegovom neprijateljskom stavu prema nazočnosti Hrvatske vojske u okolici Pule“ te je nastavio kako je prema njegovom viđenju „zlatno doba“ pulskog turizma bilo u vrijeme sveopće militarizacije Pule, te dodao kako će u Puli nestati brodogradnja za što je javno prozvao i okrivio IDS.

Pulski gradonačelnik Boris Miletić ocijenio je Ćurićev istup primjerom čistog populizma bez ijednog argumenta. „Nitko ne nastupa neprijateljski prema vojsci. Normalno je da su građani bili zabrinuti zbog najave dolaska borbenih aviona na bivši aerodrom u Puli jer se na taj način dovodi u pitanje daljnji razvoj turizma, s obzirom na nadlijetanja borbenih aviona i probijanja zvučnog zida. Brojevi noćenja i dolazaka vas demantiraju i niste u pravu. Lani smo prvi put u povijesti imali preko dva milijuna noćenja“, kazao je Miletić. „Ako je netko upropastio gospodarstvo ove zemlje onda je to vaša stranka i to privatizacijom i pretvorbom. Kad su se sva brodogradilišta sanirala državnim novcem, jedino pulsko nije, a leđa je podmetnuo ovaj grad. Očito ova županija služi samo jednom - uzmi koliko možeš, daj koliko moraš i to je politika HDZ-a“, odgovorio je gradonačelnik.

Gordana Ferenčić (IDS-HNS-ISU-Zeleni) postavila je pitanje vezano uz nacrt Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je u Saboru prošao drugo čitanje i kojim se komunalnim poduzećima značajno smanjuju opseg djelatnosti kojima se mogu baviti. Pročelnik Ureda Grada Pule Aleksandar Matić smatra kako je zakon nedorečen i s nizom nelogičnosti te u nepovoljan položaj stavlja trgovačka društva.

Vijećnicu Gordanu Čakić (Živi zid) zanimala je sudbina naselja Barake i otvorenje reciklažnog dvorišta Valmade, pri čemu je gradonačelnik Boris Miletić odgovorio kako dio obitelji na Barakama stanuje bespravno. „Tako važno pitanje nije moguće riješiti preko noći, već je nužno to činiti postepeno, iako nije najpravedinij način, ali je svakako human. Kad se svi objekti uklone, prostor će dobiti drugu namjenu“, kazao je gradonačelnik. Direktor Herculanee Igor Stari je kazao da za sad rade dva reciklažna dvorišta te će ono u Valmadama s radom započeti nakon otvorenja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Upit o priprema u prometu za nadolazeću turističku sezonu te radove na Valdebečkom putu postavio je Massimo Brajuha (IDS-HNS-ISU-Zeleni). Pročelnik za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Giordano Škuflić odgovorio je kako je nekoliko parkirališnih prostora spremno za prihvat većeg broja vozila. “To je parkiralište Mandrač, potom ono kraj bivše Mljekare te veliki parking nove bolnice. U pomoć na cesti uskočit će Prometna jedinica mladeži, kao i djelatnici Prometne policije, a dogovorili smo i asfaltiranje Partizanskog puta kojima će se smanjiti pritisak na prometnice u tom dijelu grada. Što se tiče Valdebečkog puta, očekujemo pravomoćnost lokacijske dozvole“, kazao je Škuflić.

Vijećnika Igora Belasa (SDP-HSU-SDSS-HSLS) zanimalo je stanje sigurnosti u Puli s obzirom na obajvljene podatke u časopisu „Zaštita“ prema kojemu je Pula pri dnu najsigurnijih gradova. Odgovorivši na pitanje, zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci kazala je kako je sigurnost u Puli na visokoj razini te kako je metodologija izračuna navedenog časopisa u najmanju ruku dvojbena budući da su uzeti podaci za PU Istarsku koja ne pokriva isključivo Pulu, već i okolne, bivše općine što drastično mijenja stvarnu sliku. (Grad PUla)