Pula: Brošure s realiziranim projektima stižu na 23.000 kućnih adresa

Građani grada Pule uskoro će na svoju kućnu adresu dobiti brošuru koja objedinjuje sve najvažnije projekte Grada Pule u 2016. godini. U brošuri su na jednom mjestu predstavljeni realizirani projekti, aktivnosti i izdvajanja Grada kojima se doprinijelo još ljepšem i ugodnijem životu u našem gradu.

„U brošuri smo saželi najvažnije realizirane i započete projekte u 2016. godini kako bi svi naši sugrađani mogli jednostavno pratiti transparentan rad pulske gradske uprave. Zadali smo si visoke ciljeve koje smo uspješno i ostvarili kako bismo zadovoljili želje i potrebe građana te Pulu učinili gradom po mjeri svih građana. Upravo nam je zajednička suradnja garancija da koračamo pravim putem i dodatni poticaj za ostvarenje svih budućih aktivnosti“, istaknuo je gradonačelnik Boris Miletić.

Riječ je o već tradicionalnom načinu transparentne prezentacije rada gradske uprave samim građanima, što kontinuirano potvrđuju i brojna nezavisna istraživanja. Ovdje se posebno ističu objava posebnog vodiča Proračun u malom, web stranica www.proracun.pula.hr, aplikacija e-Proračun, organiziranje tribina po svim gradskim mjesnim odborima, komunikacija putem društvenih mreža, podjela letaka o svim značajnim aktivnostima grada i gradskih trgovačkih društava i ostalo, što u konačnici Pulu već godinama svrstava među najtransparentnije gradove u Hrvatskoj.

U brošuri se nalaze informacije o uređenju Trga kralja Tomislava na Verudi, jednom od najznačajnijih kapitalnih projekata koji su započeli u prošloj godini i čija se realizacija sve više bliži kraju. Također, u brošuri se ističe i izgradnja prvog javnog gradskog bazena u Puli koji će biti namijenjen svim uzrastima, a za čiju je realizaciju krajem prošle godine ishodovana građevinska dozvola za gradnju.

Da je riječ o jednoj od najproduktivnijih godina, pokazuje i činjenica da je izgrađeno multifunkcionalno igralište u Vadebeku, prvi skate park u dvorištu Društvenog centra Rojc te da je uređena plaža na Hidrobazi koja je prilagođena osobama s invaliditetom. Osim toga, rekonstruirane su brojne prometnice, u značajnoj mjeri izvedeni radovi na izgradnji retencije unutar kružnog toka i kišnih vrtova oko njega čije se uređenje, koje će predstavljati još jednu gradsku atrakciju, upravo privodi kraju.

Jedan od najvažnijih projekata je i izgradnja najmodernije opće bolnice u Hrvatskoj koja će svim Puležankama i Puležanima, ali i ostalim stanovnicima Istre, osigurati primjerenu zdravstvenu skrb. Da je riječ o gradskoj upravi koja kontinuirano unaprjeđuje životni standard, kao i studentski standard kroz povećanje potpora s ciljem podizanja razine kvalitete studiranja u našem studentskom gradu.

Ostvareni su rekordni turistički rezultati zahvaljujući sinergiji i suradnji Grada i turističkog sektora i više od tisuću raznih manifestacija koje se odvijaju u gradu. O svemu navedenom, ali i brojnim drugim aktivnostima, građani će se upoznati kroz brošuru realiziranih projekata 2016. godine kojima se maksimalno nastojalo zadovoljiti zahtjeve i prijedloge samih građana, s ciljem da zajednički doprinesemo boljem životu, ali i razvoju Pule. Naklada je 23 tisuće primjeraka. (Grad Pula)