Potpisan ugovor o realizaciji projekta „Hospicij Matošić“ u Splitu

Gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara i predsjednica Katoličke udruge za pomoć starijim i nemoćnim osobama Lovret, časna sestra Ljiljana Todorić, potpisali su danas Ugovor o reguliranju međusobnih prava i obaveza u svezi realizacije projekta „Hospicij Matošić“ u Splitu, predio Brnik.

Ugovorom, kojeg je Gradsko vijeće prihvatilo 28. ožujka ove godine, predviđeno je da udruga „Lovret“ predaje u vlasništvo navedene nekretnine Gradu Splitu, uz godišnju naknadu od 600.000 kuna, s rokom isplate najkasnije do 31. siječnja u tekućoj godini. Taj će se iznos isplaćivati sve dok udruga obavlja dosadašnje djelatnosti – kuhinja za socijalno ugrožene, stare i nemoćne, program pomoći u kući, a maksimalno onoliko dugo dok iznos isplaćenih sredstava ne dosegne visinu ukupne vrijednosti navedenih nekretnina. Grad se obavezuje da će nadograditi i završiti postojeći objekt te ga opremiti tako kako bi se u njemu mogla obavljati djelatnost institucionalne palijativne skrbi – hospicij. Također, da će u istom objektu izgraditi kapelicu. 
Aktivnosti oko realizacije ovog projekta je potaknula KU „Lovret“, a na inicijativu obitelji Matošić, koja je inicijalno donirala zemljište i novčana sredstva temeljem čega Grad Split i udruga već godinama surađuju na rješavanju problema skrbi za starije osobe te za institucionalnu skrb osoba/pacijenata u terminalnoj fazi bolesti. Naime, pozitivnim propisima nije predviđeno da jedinice lokalne samouprave mogu biti osnivači ustanova za palijativnu skrb, odnosno hospicija. Stoga Grad Split nije mogao biti nositelj – osnivač takve ustanove, ali je podržati osnivanje takve ustanove i pružio svu moguću pomoć. Gradnja objekta, kojem nedostaju još dva kata da bi bio potpuno završen, započeta je 2007. g., a djelomično je stavljen u funkciju 2009.g.. Tada je u podrumu proradila centralna kuhinja za spremanje obroka starim i nemoćnim osobama. U međuvremenu je u prizemlju uređeno i osam dvokrevetnih soba prilagođenih bolesnicima i umirućima, kao i sanitarni čvorovi. Do konačnog osnivanja hospicija, Grad je osigurao sredstva za formiranje i rad mobilnih timova za palijativnu skrb, koji u Splitu djeluju od 2015. godine, kao i suradnju s Udrugom za palijativnu skrb iz Splita. U samu izgradnju objekta Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija su do sada uložili 2.853.000, odnosno 3.200.000 kuna. 

Današnjim činom se, privode kraju višegodišnja nastojanja za osnivanje hospicija u Splitu i to uz, kako je rečeno, svesrdnu aktivnost kako sadašnje tako i prošle gradske administracije te, kako je istakla časna sestra Todorić, uz posebnu inicijativu i nastojanje vijećnika Ante Zoričića, Luke Podruga i Ivice Grubišića, kao i cijelog Gradskog vijeća Splita. 
„Otvaranje hospicija je ideja Grada. Ne znam kada će doći prvi bolesnici, jer hospicij predstavlja vrlo skup sadržaj, jer kriteriji za njega nisu isti kao i za stare i nemoćne i mi za to trenutno nismo kadrovski osposobljeni. Matošići su platili projektnu dokumentaciju, komunalni doprinos, dali 2 milijuna inicijalnih sredstva, nekoliko milijuna su dali Grad i Županija. Potrebno je oko tri milijuna kuna za završetak cijelog projekta, a složit ćete se da je to sića za jednu ovakvu priču - kazala je časna sestra Ljiljana Todorić, koja je podsjetila da članovi udruge 20 godina samozatajno rade na ovom projektu. „Ipak, božjim čudom smo uspjeli sve to preživjeti i ovu prekrasnu donaciju staviti u funkciju. U ovo je bilo uključeno mnogo dobrih ljudi što je potvrda da nitko ništa nemože učiniti sam. Obitelji ovih osoba se ne mogu nositi same s ovim problemima. Zato je dobro da danas osvijestimo da je ovo društvena zadaća, da zato imamo vlasti i proračune, kako bi čovjek konačno bio u središtu pozornosti. Nadam se da ćemo odavde svi otići plemenitiji i da budemo svjesniji da ne živimo samo za sebe, nego i za drugoga“, kazala je časna Todorić, prisjetivši se i gradonačelnika Ivana Kureta te zahvalivši svim donatorima, među kojima i Zlatku Vujoviću i drugima koji su doprinijeli da se dođe do potpisivanja ugovora. 
Gradonačelnik Krstulović Opara je naglasio kako svi mi moramo zahvaliti sestri Todorić i njenim suradnicima na strpljivosti svih ovih godina. „Danas nastavljamo tamo gdje smo stali 2009. godine. Nadam se da ćemo do sljedećeg susreta pred ovakvim mnoštvom ljudi, koji su, kao i svi mi, u ovom objektu osjetili koncentrat dobrote, milosti i blagoslova. Koncentrat koji je zapljusnuo svih nas gestom obitelji Matošić, koji će nas držati i da će stoga do sljedećeg susreta doći vrlo brzo, kako bismo napravili preostala dva kata i zapravo napravili spomenik dobroti i samozatajnosti vrijednih ljudi koji su nas ovdje podučili kako se poniznošću, strpljivošću, vjerom i božjim blagoslovom, kojeg su na najbolji mogući način konvertirali u darivanje, da nam budu poticaj svima. Naš grad i županija moraju biti bogati za ovakve projekte, jer smo svi mi danas obogaćeni tim koncentratom dobrote i blagoslova“, kazao je splitski gradonačelnik. O samom ugovoru je rekao da je njime stvorena pretpostavka da Grad zajedno sa Županijom i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje krene u realizaciju završetka projekta.

„Ovo je veliki civilizacijski iskorak kojeg su drugi gradovi u Hrvatskoj već napravili. Odlučni smo u tome da ovo realiziramo u najskorije vrijeme i razgovori sa županom, kao i veliki konsenzus u Gradskom vijeću su obvezujući. Ozbiljno ćemo razgovarati s Ministarstvom zdravstva, jer drugi veliki gradovi u Hrvatskoj, kao npr. Rijeka imaju do 70 posto financiranja ove djelatnosti iz sredstava HZZO-a, koji je ključ za ovako nešto organizirati i bez njega nećemo biti u stanju preuzimati veće financijske obaveze. Ako do toga ne dođe morat će uključiti jedinice lokalne samouprave u županiji, kao i županija u ovom zahtjevnom projektu“ rekao je gradonačelnik, koji je vezano za početak radova istakao kako postoji volja da se u novom proračunu u okviru socijalnog programa odvoje ozbiljna sredstva kako bi participacija Grada koja će biti zasigurno 50 posto bila rezervirana i za iduće proračune“, rekao je gradonačelnik, izrazivši vjeru da bi sve moglo biti završeno do kraja njegovog mandata. Potpisivanju ugovora su uz predsjednika Gradskog vijeća Juru Šundova, župana Blaženka Bobana, prisustvovali i zamjenici gradonačelnika Jelena Hrgović, Nino Vela, pomoćnik ravnatelja KBC Split Anton Morović, savjetnici gradonačelnika Nina Miličević i Ivica Grubišić, predsjednik kotara Mejaši Vice Mihaljević, župnik Anđelko Dukić, brojni gradski vijećnici i građani. (Grad Split)