Petrinja: Predstavljen akcijski plan poljoprivredno-prehrambenog projekta AGRI-URBAN

U Maloj vijećnici Grada Petrinje održana je posljednja tiskovna konferencija na temu projekta AGRI-URBAN, odnosno predstavljen je Integrirani akcijski plan. Cilj projekta je uspostavom novog okvira stvoriti i osnažiti preduvjete stvaranja novih radnih mjesta kroz poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju u malim i srednjim gradovima.

„Prije tri godine kada smo krenuli s ovom pričom i kada smo odlučili usvojiti primjere dobre prakse Europske unije završili smo u Mariboru . Htjeli smo vidjeti što možemo dobro napraviti za svoj grad. Neki mladi ljudi su prošli veliki dio Europe. Imamo 11 partnera, Nizozemska, Španjolska, Grčka i ostali, s kojima smo pokazali što je bit cijele priče, kako opstati na tržištu, kako na tom istom tržištu imati obrambene mehanizme te da ljudi ono što naprave mogu i ponuditi. Mi tvrdimo da dobar i lijep život može biti u gradovima poput Petrinje i moramo se boriti protiv metropolizacije i znamo da s ovim dijelom možemo hraniti metropole. Zahvaljujem se našem timu, ovo je dobra priča koja je povukla odlična sredstva. Opravdanost svakog troška, što se putovalo po svijetu, postoji. S ovim dobivamo i kod ostalih aplikacija projekata određene benefite. Zelena kuća je bila smisao svega onoga što bi trebalo biti jedna dobra ponuda svih proizvoda Petrinjskog paketa zdrave i ekološke hrane od koje možemo zdravo živjeti“, rekoa je gradonačelnik Dumbović.

Edisa Mašinović, privremena pročelnica UO za EU fondove i razvoj, projektni koordinator i koordinator URBACT lokalne grupe podsjeća na partnerstvo s 10 gradova te kao se projekt nalazi u završnoj fazi te dodaje: „Vrijeme trajanja projekta je od svibnja 2016. do svibnja 2018.godine. Budući da se radi o tako zvanim mrežama za planiranje cilj i glavni rezultat svih tih projekata je izrađeni strateški dokument i to u području poljoprivredno prehrambene proizvodnje. Petrinja je također izradila taj svoj dokument i on će se danas na zadnjem desetom sastanku URBACT lokalne grupe prezentirati članovima te iste grupe. Na međunarodnoj razini je odrađeno je devet sastanaka. Do sad imamo odobrena tri certifikata, a njihova vrijednost je otprilike 167 000,00 kuna.“

„Jedan od glavnih rezultata samog projekta u samom početku, jer je takav tip mreže, je bila izrada strategije, a zbog toga su sva ta putovanja i bila potrebna kako bi se primjeri dobre prakse svih partnera na neki način vidjeli, analizirali i ono što je moguće primijeniti u drugim zemljama. Od ovih devet putovanja i devet sastanaka sa članovima ULG-a se te dvije godine kontinuirano radili na izradi same strategije koja je danas razlog zbog kojeg smo ovdje. Članovi ULG-a su savjetodavna služba SMŽ, upravni odjel za poljoprivredu, komunalne djelatnosti, nekoliko Udruga sa područja Grada koji se aktivno bave poljoprivrednom proizvodnjom, Petrinjska kuća zdravlja, HZZ, Centar za šljivu i kesten, znači svi dionici lokalni pa i regionalni koji utječu i djeluju na području poljoprivrednog sektora Županije i Grada. Na temelju njihovih ideja, inputa, prijedloga mi smo u ove dvije godine uobličili dokument koji ima logički dio. Vizija Grada je da to bude grad budućnosti, razvijenog poljoprivrednog sektora i poboljšane kvalitete života u ruralnim područjima, povećanja zapošljavanja i z čega i proizlaze rezultati kojima mi želimo poboljšati samu situaciju u poljoprivrednom sektoru na način da se kroz neke aktivnosti pokušava pomoći poljoprivrednicima, naglasak je na edukacijama, ojačavanju kako bi naši lokalni proizvođači postali prepoznatljivi na nacionalnim i međunarodnim tržištima.“ – rekla je Kata Rupčić, viša savjetnica za međunarodnu suradnju i EU projekte u UO za EU fondove i razvoj, projektni asistent na projektu AGRI-URBAN.

(Grad Petrinja)