Petrinja: 50 tisuća kuna potpora za poduzetnike i poljoprivrednike

Grad Petrinja dodjeljivat će financijsku potporu za sufinanciranje programa/projekata udruga koje djeluju na području poduzetništva, gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite potrošača, veterinarsko-zdravstvene zaštite i povećanja turističke ponude ako su povezana s nekim od prethodno navedenih područja, a koji su od interesa za Grad Petrinju. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave natječaja (do 27. lipnja 2018. godine).

Ukupno planirana vrijednost natječaja za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2018. godinu je 50.000,00 kn. Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 1.000,00 kn do najviše 30.000,00 kn. Planira se sklopiti najmanje 2, a najviše 50 ugovora o provedbi programa/projekta. Više o natječaju i potrebnoj dokumentaciji možete pročitati na službenoj stranici Grada Petrinje (http://www.petrinja.hr/sluzbena-petrinja/natjecaji).

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za: poticanje izvornih i tradicijskih proizvoda, manifestacije u poljoprivredi, sufinanciranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje, poticanje ekološke poljoprivrede, kapitalna ulaganja. Natječaj je otvoren od raspisivanja do utroška proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2018.godine. Zahtjev za dodjelu poticaja se podnosi na propisanim Obrascima sa pripadajućom dokumentacijom. Obrasci se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu Grada Petrinje (ured br. 31) ili na www.petrinja.hr.

(petrinja.hr)