Grad na Kupi: Petrinja dobiva novi multimedijski centar, šetnicu, LED rasvjetu, kupalište i sportski centar, a stara klaonica postaje kulturni centar

Jedan od ključnih projekata za Grad Petrinju u nadolazećoj godini zasigurno je „Grad na Kupi“ čiji je cilj revitalizirati gradsko područje. Grad Petrinja je korak bliže realizaciji ovog projekta, budući da je nedavno potpisan Ugovor o projektiranju u iznosu od 2 milijuna kuna, od čega su 85% sredstava za izradu dokumentacije bespovratna sredstva Europske unije. „Grad na Kupi“ zapravo je dio petrinjskog Intervencijskog plana koji je usvojen još u veljači prošle godine, a ukupna mu je vrijednost čak 205,8 milijuna kuna.

„Grad na Kupi“ obuhvatit će deset različitih elemenata, a sve u svrhu razvoja infrastrukture i integriranog sadržaja – prirodne baštine i okoliša, kulturno-povijesne baštine i industrijske baštine, kojim će se, u konačnici, stvoriti vizualno atraktivni identitet Grada. Ukupna vrijednost ovog projekta još nije finalizirana, budući da će se realne vrijednosti saznati kada se završi postupak nabave i ugovore pojedini radovi i usluge.

Osim što bi se ovim projektom poboljšala infrastruktura, plan je povećati i broj stanovnika te unaprijediti kvalitetu života, ali i stvoriti poticajno okruženje za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Gradu.

„Za Petrinju bi razvijanje gradskog turizma bilo osuvremenjivanje infrastrukture, uređenje i oživljavanje gradske jezgre potaknuto željom za turističkim razvojem, učinilo bi Petrinju ugodnijim mjestom za život njezinih stanovnika te bi unaprijedilo imidž grada uslijed čega bi se privukao dio danas raseljenih stanovnika Petrinje, zadržali mlađi i obrazovaniji te, u konačnici, lakše privukli investitori. Revitalizacija kulturne baštine pokrenula bi turistički i poduzetnički sektor, smanjila nezaposlenost i povećala kvalitetu života“, poručio nam je gradonačelnik Darinko Dumbović.

U sklopu projekta će se zgrada Stare klaonice prenamijeniti u kulturni centar s knjižnicom, a bit će izgrađena i pomoćna zgrada. Naime, novi će prostor sadržavati različite specijalizirane knjižnične odjele s čitaonicama, konferencijski i edukacijski opremljenu višenamjensku dvoranu, caffe bar, igraonicu te stručne, uredske, tehničke i sanitarne prostorije.

„Zbog velikog broja aktivnosti, manjka mjesta za svu stručnu građu  koju nabavlja, GKČ Petrinja ne može djelovati prema standardima propisanima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj te je potrebno rješavanje problema prostora što također opravdava svrhu ovog projekta koji će omogućit knjižnici kvalitetnu infrastrukturu koja će zadovoljiti prostorne potrebe GKČ Petrinja. Kako bi se povećao broj posjetitelja i konzumenata kulturno-turističkih proizvoda i usluga u Gradu Petrinji potrebno je razvijati dodatne prostorne kapacite te infrastrukture koje će svojim atraktivnim sadržajima biti nositelji kulturnog i turističkog života u Gradu Petrinji. Rekonstrukcijom zgrade klaonice u kulturni centar s knjižnicom i građenje pomoćne zgrade postavili bi se kvalitetniji temelji GKČ Petrinja za provođenje brojnih aktivnosti tijekom godine gdje bi stanovništvo imalo bolje uvjete tijekom korištenja njenih usluga“, rekao nam je gradonačelnik. Dosad je za potrebe ovog projekta ishođena građevinska dozvola, izrađen glavni projekt, toškovnik radova i izvedbeni projekt. Procijenjena vrijednost kulturnog centra je oko 22,3 milijuna kuna.

Petrinja će dobiti i novi Multimedijski centar, čija je procijenjena vrijednost oko 11,1 milijuna kuna, u kojem bi se prezentirala kulturno-povijesna baština petrinjskog kraja kroz nove informacijske i komunikacijske tehnologije: „Uz korištenje inovativne suvremene tehnologije posjetiteljima bi bila prezentirana kulturno-povijesna baština petrinjskog područja putem različitih interaktivnih sadržaja, hologramskih projekcija i ostalih programa tijekom godine. Dio prostora multimedijskog centra bio bi namijenjen i za različite povremene aktivnosti i događanja u svhu stvaranja bogatije kulturno-turističke ponude Grada Petrinje“, poručio je gradonačelnik Dumbović. 

Uz nužne radne, tehničke i sanitarne prostorije Multimedijski centar sastojat će se od centra za posjetitelje, izložbenog prostora, suvenirnice i caffe bara. U sklopu Multimedijskog centra bit će izgrađena i terasa na obali rijeke Petrinjčice.

   

Rekonstruirat će se i Strossmayerovo šetalište – obnovit će se šetnice, staze, prilazi, perivojne građevine, paviljon, vremenjača, ulazni portal na jugoistočnoj strani i fontana, a postojeća rasvjetna mreža zamijenit će se s energetski učinkovitom i okolišno prihvatljivom „LED“ rasvjetom, za što iz Grada procijenjuju da će se izdvojiti oko 6,5 milijuna kuna. Obnovit će se i Šetalište Kajetana Knežića koje će također dobiti novu eko rasvjetu.

Jedan od zanimljivijih elemenata ovog projekta je rekonstrukcija gradskog kupališta i izgradnja sportsko-rekreacijske zgrade, za što je procijenjeno da će se izdvojiti oko 7,5 milijuna kuna. Osim renovacije postojeće zgrade, planira se i uređenje kolnih i pješačkih površina, dječjeg igrališta i igrališta za odbojku na pijesku, zelenih površina, prostora za roštilj na otvorenome te parkirališta, izgradnju pješačkog mosta te prilagođavanje pristupa gradskom kupalištu i njegovim sadržajima osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Rekonstruirat će se i dva mosta – cestovni i pješački most na Petrinjčici. Na cestovnom mostu, sanirat će se i ojačati vanjski uzdužni betonski nosači i kolnička ploča s pješačkim hodnicima, a postojeću pješačku ogradu skinuti, obnoviti i ponovno postaviti, a vrijednost radova je pricijenjena na oko 2 milijuna kuna. Što se pješačkog mosta tiče, planiraju se zamijeniti nosivi čelični elementi i dotrajale armirano betonske ploče, a vrijednost projekta je procijenjena na 1,5 milijuna kuna.

U sklopu projekta će se obnoviti ulica Antuna Mihanovića, na kojoj će biti postavljena nova javna rasvjeta izgrađena od pametnih svjetiljki sa senzorima za pokret i mjerenje temperature, i ulica Ivana Gundulića. Procijenjena vrijednost obnove Mihanovićeve ulice je oko 1,7 milijuna kuna, dok je procijenjena vrijednost obnove Gundulićeve ulice 1,3 milijuna kuna. (gradonačelnik.hr/J.L.)