Opatija: Na prijedlog proračuna stigli samo jedan amandman i sugestija

Na kolegiju gradonačelnika održanom u ponedjeljak glavna je tama bila rasprava o konačnom prijedlogu proračuna Grada Opatije za 2018. godinu koji će se naći pred vijećnicima na narednoj sjednici Gradskog vijeća planiranoj za 14. prosinca.

Prijedlog proračuna za 2018. zajedno s Planom projekcija za 2019. i 2020. predstavljen je javnosti te je oko nacrta prijedloga bilo provedeno savjetovanje s javnošću, koje je zaključeno 30. studenog o.g.

Tijekom javnog savjetovanja na ovako kreiran prijedlog pristigla su dva prijedloga, rečeno je na današnjem kolegiju, točnije jedan amandman i jedna sugestija. Gradonačelnik Dujmić prihvatio je pristigli amandman, a o pristigloj sugestiji dogovoreno je da će ona  biti razmotrena.

Gradonačelnik Ivo Dujmić komentirao je kako upravo podatak, da je na javno savjetovanje pristiglo svega dva prijedloga zainteresirane javnosti,  svjedoči da je očito ovako kreiran prijedlog proračuna bio napravljen kvalitetno i detaljno, te ga gradonačelnik sa zadovoljstvom upućuje prema Gradskom vijeću.

Podsjetimo, u proračunu za 2018. gradonačelnik predlaže čak 10 milijuna kuna više javne potrebe, ukupno 55 milijuna kuna. Pored već postojećih oblika pomoći, osigurana je novčana pomoć u visini od 1.000 kuna godišnje za umirovljenike s mirovinom do 3.000 kuna, kao i nadoknada troškova godišnjeg zdravstvenog dopunskog osiguranja u visini od 840 kuna. Planirani su besplatni udžbenici za osnovnoškolce, sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce te povećanje broja stipendija. Mjere potpore za novorođenu djecu koje su povećane na čak 10 tisuća kuna nastavljaju se i u idućoj godini, a za djecu koja pohađaju vrtić se od ove pedagoške godine primjenjuju nova pravila kod plaćanja vrtića čime se olakšava roditeljima. Naime, drugo i svako sljedeće dijete iz obitelji upisano u vrtić ne plaća boravak u vrtiću. Da bi se ispunili važeći državni pedagoški standardi povećat će se broja osoblja u vrtiću, kao i sredstva za zaposlene. U kulturi i sportu neće biti smanjenja dosadašnjih izdavanja za rad i programe udruga te je najavljeno povećanje sredstava za plaće u Gradskoj knjižnici radi primjene novih koeficijenata.

Ujedno je na kolegiju razmatran i prijedlog Sportskog saveza Grada Opatije o programima javnih potreba u sportu za 2018. godinu, u kojem SSGO traži do Grada da se planirana sredstva u proračunu za tu svrhu „prebace“ na Sportski savez koji će onda samostalno odlučivati o njihovoj raspodjeli, što je gradonačelnik također prihvatio. (Grad Opatija)