Opatija: Grad preuzeo upravljanje nad javnim parkingom

Najavljeno je uvođenja niza noviteta u sustavu parkiranja na području grada Opatije – jedan sat besplatnog parkinga za sve građane, smanjuju se cijene dnevnih karata te se omogućuje plaćanje svim kreditnim i debitnim karticama, a na snazi ostaje besplatno parkiranje u danima vikenda izvan turističke sezone.

Nakon nekoliko održanih tribina o novom sustavu parkiranja, grad Opatija uspješno je preuzeo upravljanje javnim parkinzima.

Tako je prijelaz upravljanja opatijskim parkiralištima iz privatnog u javni sektor prošao bez poteškoća, a primopredaja opreme između Opatija 21 i privatnog koncesionara Liburnija parkinga obavljena je ove subote. Tim je povodom gradonačelnik Ivo Dujmić čestitao upravi Opatija 21 na uspješno obavljenom poslu i pripremama za nesmetan prijenos upravljanja.

„U nešto više od 6 mjeseci od promjena na čelu uprave oformljen je tim zaposlenika za upravljanje parkiralištima, učinjene su brojne pripreme i potrebne edukacije te je provedeno dvadesetak postupaka javne nabave. Rezultat ovog posla je prijelaz upravljanja koji je prošao bez poteškoća. Kao što smo mogli vidjeti već prvog dana od kada javnim parkiralištima upravlja gradska tvrtka Opatija 21, sve je funkcioniralo po ustaljenoj proceduri. Naime, automati za naplatu parkiranja su normalno radili, kao i mobilna aplikacija koja omogućuje plaćanje putem SMS poruke“, rekao je gradonačelnik Dujmić.

Sada građane očekuju i dugo očekivana nova pravila parkiranja u Opatiji, odnosno nova odluka o uređenju prometa na području Grada Opatije koja će se moći početi primjenjivati kada Ministartsvo unutarnjih poslova izda suglasnost i kada bude izglasana na Gradskom vijeću.

 (opatija.hr)