Ogulin: Zbog manjka u proračunu gradonačelnik smanjio i vlastitu plaću

Zbog loše situacije u proračunu, manjka od tri milijuna kuna, nova gradska vlast u Ogulinu na čelu sa gradonačelnikom Daliborom Domitrovićem morala je kroz rebalans proračuna provesti čitav niz restrikcija, a uštedu od 200 tisuća kuna godišnje odlučili su postići na plaćama u gradskoj upravi

Zbog loše situacije u proračunu, manjka od tri milijuna kuna, nova gradska vlast u Ogulinu na čelu sa gradonačelnikom Daliborom Domitrovićem morala je kroz rebalans proračuna provesti čitav niz restrikcija, a uštedu od 200 tisuća kuna godišnje odlučili su postići na – vlastitim, i plaćama zaposlenika gradske uprave. Gradsko vijeće Grada Ogulina prihvatilo je, naime, gradonačelnikov prijedlog po kojemu će njegova plaća biti manja za 1.000 kuna mjesečno (pa će sada iznositi 13.800 kuna), a plaća njegovog zamjenika Daniela Vukelje za 250 kuna. Zamjenicima koji su volonteri – Ivani Salopek Šumonja i Nevenu Ivoševiću, naknada se neće mijenjati.

S druge strane, objašnjava nam gradonačelnik Domitrović, dok su zaposlenicima ukinuti troškovi prijevoza i toplog obroka, pojedinim pročelnicima i voditeljima odjela su povećani koeficijenti kako bi im se plaće približile onima u drugim gradovima.

'Naime pročelnici i voditelji odsjeka u Ogulinu su imali bitno manje plaće u odnosu na kolege u gradovima kao što su Karlovac, Duga Resa, Gospić, Opatija, Virovitica, Bjelovar, a i dalje će ovim izmjenama biti ispod prosjeka navedenih gradova', kaže gradonačelnik.

Kako bi se što više sanirao proračunski manjak, gradonačelnik Ogulina još u rujnu je od direktora gradskih tvrtki i ustanova zatražio da racionaliziraju svoje poslovanje i do kraja godine uštede 600-700 tisuća kuna. Domitrović nam kaže kako su mu direktori, kao što je i tražio, predali plan racionalizacije i prema njemu će uspjeti ostvariti zadane ciljeve.

Kako bi se namirio manjak sredstava u proračunu, Gradsko vijeće donijelo je i odluku o povećanju boda za izračun komunalne naknade, koju će građani ubuduće plaćati 30 posto skuplje. Gradonačelnikov plan bio je do kraja godine sanirati manjak i u novu proračunsku godinu krenuti s pozitivne nule, no nije sigurno hoće li to uspjeti i ostvariti.

Naime, Domitrović kaže da su rebalans proračuna za 2017. , teškom mukom, ali uspjeli napraviti, a ništa lakše neće biti ni s izradom proračuna za 2018.

'Morali smo smanjiti sredstva svim proračunskim korisnicima, vrtiću, Pučkom otvorenom učilištu, vatrogascima, sportu, itd. Također smo smanjili sredstva za blagdansko kićenje grada, pa će samo uži centar biti okićen. Ukinuli smo sredstva za jesensku sadnju svijeća po gradskim parkovima, ukinuli smo sredstva za nabavku uredskog materijala do kraja godine, ukinuli smo kave i sokove na sjednicama gradskih odbora, itd', navodi Domitrović mjere koje su poduzeli kako bi rashode uravnotežili s prihodima. Naime, kako stalno upozorava, tijekom godina prihodi Grada pali su s cc 75 na 35 milijuna kuna, a rashodi ne samo da se nisu smanjivali nego su i rasli...

U proračunu za 2018. godinu slijede daljnje restrikcije i smanjivanja sredstava proračunskim korisnicima u odnosu na ona koja su dobili u 2017. godinu.

'Naime, mnogi troškovi i rashodi koji su planirani u 2017. godinu su rebalansom ukinuti i prebačeni za realizaciju u 2018. godini.
Primjerice, sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta smo rebalansom proračuna za 2017. smanjili na minimum, ali to znači da ćemo u 2018. godini imati veće troškove održavanja jer, pojednostavljeno rečeno, rupe na cesti koje nismo pokrpali ove godine morati ćemo pokrpati iduće samo što će tada nakon zime biti još veće',
ističe gradonačelnik. (gradonačelnik.hr)