Ogulin: Domitrović sanirao 3 milijuna kuna manjka u gradskoj blagajni

Nakon što je gradonačelnik Dalibor Domitrović preuzeo gradonačelničku dužnost u Ogulinu, financijska situacija koja ga je zatekla ni u kojem slučaju nije pretpostavljala lagan i bezbolan posao. Manjak u gradskom proračunu od 3 milijuna kuna te nelogičnosti na financijskom planu natjerale su novog gradonačelnika na niz mjera kojima će se pokušati stabilizirati financijsko stanje. Mjere štednje i racionalizacije o kojima smo već pisali, poput smanjenja plaća u gradskoj upravi, „rezanja“ troškova u gradskim tvrtkama i ustanovama te procesa racionalizacije vatrogastva, očito su urodile plodom. Naime, izgleda kako je Domitrović zajedno s timom uspio u naumu te da u 2018. godinu kreću s pozitivnim predznakom u gradskoj blagajni.

„Iako još nisu izvršena sva knjiženja poslovnih događaja koja se odnose na 2017. godinu, očekuje se da će na kraju realizacija proračuna pokazati pozitivan poslovni rezultat, odnosno veće ostvarenje proračunskih prihoda u odnosu na rashode proračuna. Ovo je direktna posljedica radnji koje su morale biti provedene kod Izmjena i dopuna proračuna, a odnose se na smanjenje proračunske potrošnje iz izvora općih prihoda i primitaka za više od 3 milijuna kuna, obzirom na veoma slabo ostvarenje ovih prihoda u prvih 9 mjeseci 2017. godine“, objašnjava nam gradonačelnikov zamjenik Daniel Vukelja.

Vukelja naglašava kako je glavni cilj, kojim se rukovodilo kod svih rezova, bio da funkcioniranje grada ne smije doći u pitanje i da se sve funkcije u smislu pružanja javnih usluga stanovnicima moraju i dalje izvršavati prema postojećem standardu. Na tragu toga, svi su korisnici proračunskih sredstava grada Ogulina dobili upute da pronađu uštede na materijalnim rashodima kako plaće i njihova postojeća razina ne bi došla u pitanje.

Zamjenik Vukelja zaključuje kako će konačna realizacija proračuna za 2017. godinu pokazati kako se i s ograničenim i smanjenim sredstvima uspjelo pozitivno poslovati i realizirati glavninu planiranih programa, aktivnosti i projekata.

 

Proračun za 2018. godinu

Inače, Gradsko vijeće Grada Ogulina donijelo je proračun za 2018. godinu u iznosu od 57,6 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 44% (17,5 milijuna kuna) u odnosu na prethodnu godinu. Zamjenik gradonačelnika Vukelja pojašnjava kako su razlozi ovolikog povećanja proračuna priljev sredstava od prodaje zemljišta te sredstava za fiskalno izravnanje temeljenih u novom Zakonu o financiranju lokalne samouprave.

Usto, treba napomenuti kako je prilikom izrade gradskog proračuna upućen poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Iz grada poručuju kako su na taj način željeli uključiti građane, povećati njihovo povjerenje u gradsku upravu te, na kraju krajeva, efikasnije trošiti proračunska sredstava. U izradi proračuna sudjelovala je i opozicija, ne samo kroz raspravu u Gradskom vijeću, nego i putem tri amandmana koje su dostavili, od kojih je jedan i usvojen.

Isto tako, kako bi povećali transparentnost Grada i ostalih subjekata koji se financiraju iz gradskog proračuna, ali i građanima olakšali pristup informacijama o gradskom proračunu, u izradi je proračunski vodič za građane.

Što se  tiče proračunskih rashoda grada Ogulina, njihov je veći dio – kao i kod ostalih gradova – unaprijed zadan. Zadani rashodi uključuju troškove gradske uprave i proračunskih korisnika, troškove održavanja komunalne infrastrukture, sredstva namijenjena za sport, kulturu, socijalu, vatrogastvo, predškolski odgoj i druge obveze u nadležnosti gradova. Međutim, preostala sredstva kojima se slobodno može raspolagati usmjerena su na razvoj gospodarstva i stvaranje radnih mjesta. Jer, kako ističe Vukelja, samo razvojan proračun može biti održiv i samo takav proračun može Ogulin izvući iz začaranog krug smanjenja prihoda i odlaska stanovnika.

Stoga, kao najvažnija stavka u novom proračunu svakako se ističe mjera povećanja sredstava namijenjenih razvoju gospodarstva. Dok je u proračunu za 2017. godinu ova stavka iznosila 1,9 milijuna kuna, u proračunu za 2018. godinu ona iznosi 3,5 milijuna kuna, što svakako predstavlja značajno povećanje. Zamjenik gradonačelnika Vukelja ističe kako se povećanje ovih sredstava u najvećoj mjeri odnosi na razvoj infrastrukture u poduzetničkoj zoni, kao i na sredstva namijenjenih poslovanju tvrtke Poduzetnička zona.

Vukelja nadodaje kako su, uz navedeno, pri raspodjeli sredstava namijenjenih za izgradnju komunalne infrastrukture prioritet imali projekti koji su u funkciji razvoja gospodarstva. Konkretno, ovdje spada izgradnja i rekonstrukcija prometnica kojima se omogućuje pristup poduzetničkim zonama. Uz njih su proračunom predviđena četiri projekta koja bi se financirala iz fondova EU, a to su rekreativni put duž obale jezera Sabljaci, uređenje planinarske šetnice do Kleka, rekonstrukcija ceste do kampa Jelenić te energetska obnova velike gradske sportske dvorane.

(gradonačelnik.hr)