Ludbreg: Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

-Ovaj je projekt nastavak svega onoga što smo već poduzeli po pitanju odvajanja otpada, a zajedno s komunalnim poduzećem Lukom učinili smo velike napore na stvaranju uvjeta kako bi u kućanstvima započelo pravilno razvrstavanje otpada po vrstama materijala. Ovim najnovijim projektom planiramo nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to za prikupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada. Ukupna procijenjena vrijednost nabave spremnika iznosi gotovo 1,5 milijuna kuna – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.

Sredstava za nabavu spremnika osigurana su u okviru europskog Kohezijskog fonda u visini od 85 posto ukupne vrijednosti nabave, a preostala sredstva u visini 15 posto osigurat će se u Proračuna Grada. Ugovor je sklopljen između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1, Fonda kao Posredničkog tijela razine 2 i Fonda kao korisnika. 

Nabavljena predviđena komunalna oprema, kante i kontejneri, bit će podijeljena kućanstvima i manjim dijelom pravnim osobama s područja grada Ludbrega. Ukupno će biti podijeljeno 2438 komada kanti za prikupljanje papira/kartona, 2425 komada kanti za prikupljanje plastike, dok je za prikupljanje tekstila predviđena nabava 19 metalnih kontejnera te 963 komada kanti za prikupljanje biootpada. (Grad Ludbreg)