Križevci: Studentima 400 tisuća kuna povrata za studentske kredite

Grad Križevci uplatio je ovih dana na račune studenata, koji su ostvarili to pravo i podnijeli zahtjeve, povrat otplaćenih rata studentskog kredita u prethodnoj godini.
Time se nastavlja praksa pretvaranja studentskih kredita u stipendiju svim uspješnim studentima s prebivalištem na području Križevaca, koji u redovitom i propisanom roku izvršavaju svoje studentske obveze te imaju prebivalište na području Grada.
Za 52 studenta, uplaćeno je gotovo 400 tisuća kuna iz gradskog proračuna.

Naime, Grad Križevci, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji sa Splitskom bankom, omogućava svim studentima koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Križevaca, podizanje studentskog kredita na preddiplomskim, diplomskim ili poslijediplomskim studijima.

Nakon završetka studija u redovnom roku (student polaže godinu za godinu) i eventualnog počeka od godinu dana, student započinje sa vraćanjem kredita Banci, a Grad preuzima 100% otplatu iznosa kamate na kredit.

Svaki student, bez obzira koji studij upiše, a kojeg završi u redovnom roku te mu je prebivalište prijavljeno na području Grada Križevaca, ima pravo na temelju zahtjeva i priložene dokumentacije, zatražiti povrat otplaćenih rata u prethodnoj godini. Zahtjev podnosi početkom svake kalendarske godine (do 31. ožujka) do konačne otplate kredita, a Grad mu svake godine vraća dio koji je otplatio u prethodnoj godini. Time im studentski kredit, prelazi u stipendiju.

 

Za tu svrhu je iz Proračuna Grada Križevaca u proteklih 8 godina isplaćeno ukupno 2.587.306,18 kuna, od čega prošle godine 486.912,59, a ove godine 394.998,37 kuna.

'Svako ulaganje u mlade ljude je zalog bolje budućnosti njih samih, a posljedično i Grada pa stoga to nikako ne smatramo troškom. Naprotiv, dodatno širimo programe potpora za djecu i mlade, osiguravajući im besplatne udžbenike kada govorimo o osnovnoškolcima, pomoćnike u nastavi za one kojima je to potrebno, a ove smo školske godine imali i besplatnu školsku prehranu za sve koji su u povećanom riziku od siromaštva.

Smatramo kako samo sveobuhvatnim paketom mjera brige za djecu i mlade, možemo postići određene pozitivne učinke', ističe gradonačelnik Mario Rajn. (gradonačelnik.hr)