Križevci: S radom kreće prva solarna elektrana koju su financirali građani

Prva solarna elektrana u Hrvatskoj čiju su gradnju u potpunosti financirali građani, ona u Križevcima, u utorak će biti puštena u pogon i počet proizvoditi električnu energiju kojom će opskrbljivati križevački Razvojni centar i tehnološki park.

Podsjetimo, Grad Križevci, Križevački poduzetnički centar i Greenpeace podržali su projekt Zelene energetske zadruge 'Križevački sunčani krovovi', te organizirali prvu hrvatsku crowdfunding kampanju kako bi prikupili 230 tisuća kuna potrebnih za postavljanje 30 kilovata snažne solarne elektrane na krov Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci. U elektranu su mogli uložiti građani iz čitave Hrvatske, od tisuću do 10 tisuća kuna, u obliku zajma na razdoblje od 10 godina unutar kojih će im se ulog vratiti s kamatama od čak 4,5 posto.

Ovu priliku građani su odmah prepoznali i potrebni novac prikupili u rekordnih deset dana, a najveći dio su – očekivano, uplatili građani i poduzetnici iz samih Križevaca.

Ovakvim odazivom oduševljeni i u Gradu i ZEZ-u jer se njime šalje poruka da već danas gradovi, sela i otoci mogu kao zajednica odlučiti da se razvijaju na održiv način. Namjera je Zadruge, naime, da ovaj projekt postane model energetski održivog razvoja lokalnih zajednica kako bi se s vremenom znatan broj javnih i privatnih ustanova i organizacija orijentirao na proizvodnju i potrošnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. 

Što se Križevaca tiče, gradonačelnik Mario Rajn ističe kako je ovo samo prvi korak te Grad nastavlja dalje prema energetskoj samoodrživosti, obnovljivim izvorima energije i uključivanju građana u razvoj grada.

Inače, konkretni pozitivni učinci ovog projekta ogledaju se u smanjenju troškova za električnu energiju te smanjenju negativnih utjecaja na okoliš povezanih s proizvodnjom električne energije. Tako se, tijekom 10 godina korištenja elektrane emisija CO2 planira smanjiti za 412.500,00 tona, a tijekom životnog vijeka elektrane od 25 godina ukupna emisija CO2 mogla bi se smanjiti za 1.031.250,00 kg.

Nakon isteka ugovora o zakupu te prelaska elektrane u vlasništvo Grada Križevaca, elektrana bi nastavila raditi te samim time i nadalje ostvarivala uštede te pozitivne klimatske učinke. (gradonačelnik.hr)