Koprivnica: Gradsko vijeće protiv spalionice otpada na području PIškornice

U ponedjeljak, 13. studenoga održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, ujedno i tematska, na kojoj su članovi Gradskog vijeća raspravljali o aktualnom stanju na odlagalištu otpada Piškornica, budućnosti Piškornice i projektu gradnje i razvoju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, te njegovom utjecaju na okoliš i stanovništvo kao i gospodarstvo ovog kraja.

Naime, u skladu sa člankom 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Koprivnice, vijećnici Gradskog vijeća te gradonačelnik, podnijeli su predsjedniku Gradskog vijeća zahtjev za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Zahtjev je podnesen  prvenstveno zbog interesa javnosti jer građani i gospodarstvenici Koprivnice imaju pravo dobiti odgovore na ta pitanja.

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivan Pal, a uz direktora Piškornice d.o.o. Mladena Jozinovića, sjednici je prisustvovao i načelnik Općine Koprivnički Ivanec Mario Švegović, predsjednica Uprave GKP „Komunalac“ Koprivnica Maja Hleb, direktor Koprivničkih voda d.o.o. Zdravko Petras te direktor Kominga d.o.o. Nedjeljko Potroško.

U raspravu se uključila većina vijećnika, kao i gradonačelnik Mišel Jakšić te načelnik Općine Koprivnički Ivanec Mario Švegović, a na pitanja je odgovarao direktor Piškornice Mladen Jozinović.

Na kraju tematske sjednice članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli sljedeće zaključke:

Od osnivača i Uprave tvrtke Piškornica d.o.o. očekujemo redovito i pravovremeno izvještavanje koprivničke i šire javnosti o planovima razvoja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, u smislu tehnologije i organizacije koja će se primijeniti u RCGO-u kao i pravovremenu objavu podataka vezanih uz kvalitetu podzemnih, otpadnih voda i kvalitete zraka.

Zadužuje se gradonačelnik Grada Koprivnice:

da u što kraćem roku pribavi službene procjene potreba 4 županije (osnivača Piškornice d.o.o.) za dovozom otpada te da se sukladno tome donese odluka o potrebnom kapacitetu zbrinjavanja otpada.

da u što kraćem roku dogovori sastanak sa predstavnicima osnivača Piškornice d.o.o., Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti, a vezano za otvorena pitanja zainteresirane javnosti.

Gradsko vijeće Grada Koprivnice ne podržava projekt izgradnje kogeneracijskog postrojenja (spalionice otpada) na području Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica. (Grad Koprivnica)