Karlovac: U gradnju i rekonstrukciju vrtića uloženo 60 milijuna kuna

Od 2007. godine za izgradnju i rekonstrukciju vrtića Grad Karlovac je uložio 60 milijuna kuna. Do sada su izgrađeni odnosno rekonstruirani objekti na Turnju, Švarči, Gazi i na Rakovcu. Uz sve vrtiće također su uređena parkirališta i prilazne prometnice. Izgradnjom vrtića Rakovac povećan je kapacitet za dvije nove grupe. Osim izrade dokumentacije za izgradnju vrtića Grabrik, radi se i na izradi dokumentacije za rekonstrukciju vrtića Banija, energetsku obnovu vrtića Dubovac i ostali manji zahvati na objektima. Svi navedeni zahvati uključuju i unutarnje uređenje u cilju poboljšanja standarda i životnih uvjeta korisnika vrtića. Kvalitetu predškolskog odgoja čine programi.

Uz redovni 10 satni program, djeca se mogu uključiti u dodatno pojačane programe potaknute interesima roditelja, kao što su sportski, engleski, integrirani glazbeni i Montessori program. Od 2014. godine predškola je postala obvezna, pa je Grad organizirao rad i za djecu koja nisu obuhvaćena 10 satnim vrtićkim programom. Kao vrijednost predškolskih ustanova posebno treba istaknuti integraciju djece s teškoćama u redovne skupine i programe. Djeca s teškoćama u razvoju su uz asistente integrirana u vrtićke grupe, za što su osigurana financijska sredstva. Grad Karlovac se također javio na dva javna poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku vezano uz unaprjeđenje usluga za djecu, te za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Sve navedeno govori u prilog činjenici da Grad Karlovac kontinuirano vodi brigu o razvoju i unaprjeđenju sustava predškolskog odgoja i obrazovanja na svom području.

Ulaganja u objekte i unaprjeđenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja konkretne su mjere demografske politike koju Grad provodi, a s ciljem otvaranja novih mogućnosti sukladno potrebama suvremene obitelji i na zadovoljstvo djece i njihovih roditelja.. Valja istaknuti kako je Grad Karlovac u posljednjih pet godina povećao upisnu kvotu s 1037 na 1203 djece, povećao vrtićke grupe za njih sedam, a zaposleno je i 14 novih odgojitelja. Podsjetimo i kako je Grad Karlovac smanjio cijene vrtića za obitelji s troje ili više djece, a cilj je doseći standard da djeca i zaposlenih i nezaposlenih roditelja imaju osigurano svoje mjesto u vrtiću. Rekonstrukcijom vrtića Grabrik osigurat će se smještaj za 11 odgojno obrazovnih skupina (6 vrtićkih + 5 jasličkih) - ukupno 200 djece, gospodarski blok s centralnom kuhinjom za pripremu 500 obroka dnevno, garažu za dva dostavna vozila, administrativne prostore i dvoranu te ostale potrebne prostore sukladno Pedagoškom standardu i projektnom zadatku investitora. Upravo radi rekonstrukcije vrtića Grabrik, koja je potrebna radi prvenstveno sigurnosnih uvjeta te korištenja neprihvatljivih materijala (azbest), Grad Karlovac je u konstantnoj komunikaciji s ravnateljicama i odgojiteljima kako bi se omogućio što veći, a mogući, broj djece unutar pedagoških grupa. Prošle godine bilo je ukupno 388 zamolbe za upisom u obje ustanove, a ove godine ih je 458. Iako je broj neupisane djece u vrtićima 155, Grad Karlovac svjestan problema, učinit će sve, što je u ovom trenutku moguće, kako bi svako dijete imalo svoje mjesto u vrtiću. (Grad Karlovac)