Karlovac: Počela izgradnja treće etape nasipa na Kupi

Počeli su radovi na gradnji treće etape lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe koji se u cijelosti proteže od željezničkog mosta u Karlovcu uzvodno do naselja Brodarci. Vrijednost radova treće etape nasipa je 3,5 milijuna kuna, izgradnja će trajati 12 mjeseci, a gradnju nasipa financiraju Hrvatske vode. Nasip će od velikih voda rijeke Kupe štititi naselja Drežnik, Hrnetić, Novaki i Donje Pokuplje.

Podsjetimo kako je gradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe u Karlovcu uzvodno od željezničkog mosta do Brodaraca podijeljena u četiri etape ukupne duljine 6,7 kilometara. Duljina treće etape nasipa, čija izgradnja je započela u Novim Novakima, iznosi dva kilometra i prva je od mjera u Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe na karlovačkom i sisačkom području. Troškovi otkupa zemljišta za ovu fazu iznosili su 4.634.448 kn i obuhvatili rješavanje imovinsko - pravnih opdnosa na čak 77 katastarskih čestica, a riječ je o manjem dijelu u odnosu na čak 15 tisuća preostalih katastarskih čestica koliko obuhvaća cjelokupni Projekt.
Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe na karlovačkom i sisačkom području sufinancirat će se sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost Projekta procijenjena je na iznos od 120 milijuna eura, pri čemu je vrijednost dijela Projekta koji se odnosi na karlovačko područje procijenjena na 670.055.000 kn. Važnost zaštite od poplava na karlovačkom području je iznimno velika s obzirom da se na širem području grada Karlovca spajaju četiri rijeke: Kupa, Korana, Mrežnica i Dobra. Zbog nepotpune izgrađenosti sustava i sve češćih ekstremnih hidroloških prilika, zaštita od poplava često je gotovo nemoguća. U razdoblju od 2014. do 2018. godine na širem području Karlovca i Siska zabilježeno je deset pojava velikih voda tijekom kojih su proglašavane izvanredne mjere obrane od poplava. Takve okolnosti, koje ugrožavaju ljudske živote i uništavaju imovinu, iziskuju hitno djelovanje u pripremi i provedbi projekta gradnje i rekonstrukcije regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na karlovačkom i sisačkom području. Do izgradnje trajnog nasipa u ožujku ove godine postavljene su tzv. box barijere kao privremeni sustav obrane od poplava čime su naselja Logorište, Mala Švarča, Turanj, Mekušje i Mostanje ovo proljeće dočekali bez poplava.
Obilježavanju početka radova prisustvovali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, župan Karlovačke županije Damir Jelić, gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić i zamjenik Ivan Mrzljak, te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima. (Grad Karlovac)