Karlovac: I iduće školske godine besplatne radne bilježnice i pribor za tehničku i likovnu kulturu

Od nove školske godine 2018. / 2019.,  za sve učenike osnovnih škola kojima je Grad Karlovac osnivač, njih 3.900 osigurane su radne bilježnice, mape za likovnu kulturu te pribor za tehničku kulturu. Onim učenici čiji su roditelji korisnici Socijalnog programa Grada Karlovca, te učenicima s teškoćama u razvoju, uz bilježnice mape i pribor za likovnu i tehničku kulturu osigurani su i besplatni udžbenici. Za navedene namjene osigurana su sredstva u proračunu Grada Karlovca u iznosu od 1.6 milijuna kuna. Ovih dana potpisan je i Ugovor s odabranim dobavljačem, a isporuka radnih bilježnica i udžbenika očekuje se do 20. kolovoza 2018. o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost. (Grad Karlovac)