Gradu Karlovcu odobrena EU sredstva kojima će se osigurati besplatna školska prehrana za 705 učenika

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o financiranju projekta Grada Karlovca „Školski obrok za svako dijete'', u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)“, financiranog iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije kojom je Gradu Karlovcu odobreno 720.751,82 kuna za prehranu učenika osnovnih škola u školskoj godini 2017./2018.

Projektom su osigurana sredstva za prehranu ukupno 705 učenika od ukupno 3926 učenika 10 osnovnih škola, čije obitelji zadovoljavaju kriterije projekta, a projekt se provodi u 10 osnovnih škola grada Karlovca.

Kriterije za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu učenika u okviru ovog projekta, zajednički su utvrdili Grad Karlovac i škole, a zatim je kriterije Odlukom školskog odbora usvojila svaka škola. Predložene kriterije je prihvatilo i potvrdilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U tijeku je procedura izrade Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane Ministarstva.

(karlovac.hr)