Gradovi i razvojne agencije, prijavite svoje projekte za Zagreb FORUM i SmartEIZ inovativnu nagradu

U sklopu šeste međunarodne konferencije ZAGREB FORUM 2018: DIGITAL TRANSFORMATION OF CITIES, koja će se održati u Tehnološkom parku Zagreb na Zagrebačkom velesajmu 28. svibnja 2018. godine, a koju organiziraju Grad Zagreb, Razvojna agencija Zagreb, GFS (GoForeSight) Institut i Ekonomski institut, Zagreb, bit će dodijeljena nagrada za promicanje razvoja inovacijskih ekosustava Zagreb FORUM i SmartEIZ inovativna nagrada.

Inovativna nagrada za promicanje razvoja inovacijskih ekosustava na lokalnoj ili regionalnoj razini u Hrvatskoj dodjeljuje se jedinicama lokalne i regionalne samouprave ili razvojnim agencijama u Hrvatskoj temeljem provedenog programa i/ili realiziranog projekta koji doprinosi razvoju inovacijskog ekosustava sredine odakle dolazi prijavitelj.

Kako navode organizatori, inovacijski ekosistem je pojam kojim se opisuje veliki broj sudionika iz različitih sektora koji su potrebni za stvaranje i implementaciju inovativnih aktivnosti, a uključuje poduzetnike, investitore, istraživače, sudionike iz financijskog sektora, osobe usmjerene razvoju poslovanja i osobe s ostalim specijalističkim znanjima neophodnim za jačanje inovacijskih kapaciteta. Riječ je o pojmu kojim se opisuje okrupnjivanje aktivnosti na određenom području, i to u industrijskom, ekonomskom i poduzetničkom smislu.

Učinkovit inovacijski ekosustav mora biti usmjeren prema promicanju suradnje između navedenih skupina sudionika u cilju maksimiziranja društveno-gospodarskih učinaka i potencijala njihovih istraživanja i inovacija na određenoj lokaciji.

Inovativna se nagrada dodjeljuje temeljem ocjene tri skupine kriterija: obilježja projekta/programa – početak provedbe projekta/programa ne smije biti stariji od 2013. godine, na projektu moraju biti uključena najmanje tri partnera i to iz različitih sektora (dodatno se boduju inozemni partneri) te razina inovativnosti kao i veličina projekta (u novčanom iznosu), rezultati projekta/programa – proširenje i razvijanje novih aktivnosti unutar institucije/organizacije koja je provela projekt/program, povećanje broja zaposlenih te osnivanje novih poduzeća kao „posljedica“ provedbe projekta/programa, te doprinos projekta/programa razvoju lokalne/regionalne zajednice – na koji je način projekt/program bio usmjeren na rješavanje razvojnih pitanja zajednice na lokalnoj/regionalnoj razini te kako doprinosi jačanju inovacijskih kapaciteta prijavitelja, kao i jačanje međunarodne suradnje u područjima rada jedinice lokalne/regionalne samouprave.

Prijavni obrazac nalazi se na 2018.zagrebforum.eu, a rok zaprimanja prijava za Zagreb FORUM i SmartEIZ inovativnu nagradu je 23. svibanj 2018. godine (do 16 sati), nakon čega će Evaluacijski odbor odabrati najbolji program/projekt kojem će biti uručena nagrada na šestoj međunarodnoj konferenciji ZAGREB FORUM 2018: DIGITAL TRANSFORMATION OF CITIES, koja će se održati u Tehnološkom parku Zagreb na Zagrebačkom velesajmu 28. svibnja 2018. godine.

Sama ideja za promicanjem inovacijskih ekosustava na lokalnoj i regionalnoj razini nastala je unutar Obzor projekta SmartEIZ - Strengthening scientific and research capacity of the Institute of Economics, Zagreb as a cornerstone for Croatian socioeconomic growth through the implementation of Smart Specialization Strategy, kojega provodi Ekonomski institut, Zagreb, ističe dr. sc. Zoran Aralica, voditelj projekta SmartEIZ. „Zagreb Forum 2018 je prepoznat kao izvrsna platforma gdje bi se ta ideja mogla prezentirati široj javnosti. Mišljenja smo kako programi i projekti koji nastaju unutar inovacijskih ekosustava izvan područja Grada Zagreba, pospješuju razvoj poduzetništva zasnovanog na znanju upravo u tim područjima. U tome leži važnost Inovativne nagrade“, zaključio je Aralica.

Dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, suradnica na projektu, smatra da inovativni projekti kroz veliki broj sudionika pridonose razvoju lokalnih području u industrijskom, ekonomskom i poduzetničkom smislu.

Blaž Golob, direktor GFS instituta o vrijednosti Zagreb Foruma istaknuo je: „Inovativni projekti koji pridonose implementaciji pametnih gradskih rješenja stvaraju dodanu vrijednost za građane kao krajnje korisnike, a istovremeno upravi gradova i pripadajućoj administraciji omogućuju veću efikasnost čime se direktno  ostvaruje ekonomsko društveni utjecaj“.

Inicijator i predsjedatelj Zagreb Foruma Frane Šesnić, direktor Razvojne agencije Zagreb - TPZ najavljuje Zagreb Forum 2018 ovim riječima: „Ove godine obilježavamo šestu godinu Zagreb Foruma. Ova  činjenica ukazuje na dobar i dugoročan koncept koje smo postavili na samome početku djelovanja. Teme o kojima smo da sada poticali raspravu često su zvučale futuristički i apstraktno.  Danas kada pogledamo unatrag sasvim je jasno da smo detektirali izazove koji su u međuvremenu postali dijelom razvojnih strategija gradova i društva. Neke od preporuka Foruma već su zaživjele u implementaciji kroz različite domaće i međunarodne projekte, a vjerujemo kako ćemo takav niz nastaviti i ovim Forumom čiji fokus stavljamo na važnost digitalne transformacije gradova, kao i benefite za unapređenje života građana koje ona neupitno nosi“. (gradonačelnik.hr)