Grad Sinj potiče zapošljavanje

Grad Sinj rapisao je Javni poziv za dodjelu sredstava za poticaj za zapošljavanje na području Grada. Korisnici sredstava su poslodavci koji zapošljavaju nezaposlene osobe i nezaposlene osobe koje se samozapošljavaju na području Grada Sinja, a zahtjevi se mogu podnositi do 23. srpnja 2016. godine.

Po Odluci o načinu ostvarivanja poticaja na području Grada Sinja, Poslodavcu koji zapošljava nezaposlenu osobu određuje se novčani poticaj u visini uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i uplaćenog doprinosa za zapošljavanje, do maksimalnog iznosa u visini od 10.000,00 kn godišnje po jednoj nezaposlenoj osobi u proizvodnoj djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD), te 5.000,00 kn godišnje po jednoj nezaposlenoj osobi za ostale djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD) (2) Osobi koja se samozapošljavanja određuje se novčani poticaj u visini za nju uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje do maksimalnog iznosa u visini od 10.000,00 kn godišnje po jednoj nezaposlenoj osobi u proizvodnoj djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD), te 5.000,00 kn godišnje po jednoj nezaposlenoj osobi za ostale djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD)

Osobi koja se prvi put zapošljava, tj. onoj koja nema prethodno evidentiran staž u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, određuje se novčani poticaj u visini za nju uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje (1. stup MO i 2. stup MO) do maksimalnog iznosa u visini od 10.000,00 kn godišnje po jednoj nezaposlenoj osobi u proizvodnoj djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD) - 5.000,00 kn (slovima: pet tisuća kuna) godišnje po jednoj nezaposlenoj osobi za ostale djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD). Visina doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje iz stavka 1. i 2. ovoga članka, visina doprinosa za zapošljavanje iz stavka 1. ovoga članka, te visina doprinosa za mirovinsko osiguranje (1. stup MO i 2. stup MO) iz stavka 3. ovog članka određuje se prema obračunatim i uplaćenim doprinosima sukladno važećim propisima o doprinosima za obvezna osiguranja. (Grad Sinj)