Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Pula objavio poziv za 24 nova vježbenika

Grad Pula i u 2016. godini nastavlja s provođenjem programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Sukladno tome objavljen je Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 24 osobe u svim upravnim tijelima Grada Pule. Naime, do sada kroz program jednogodišnjeg stručnog osposobljavanja, od početka njegove primjene u Gradu Puli, prošlo je ukupno 105 visokoobrazovnih mladih ljudi. Mladima se na taj način omogućuje stjecanje neophodnog radnog staža od godine dana te pristup stručnom i državnom ispitu, ne bi li ostvarili preduvjete kako bi mogli dalje konkurirati na natječajima za zapošljavanje.

Inače, zavisno o radnom mjestu na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem, preddiplomskim i diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno specijalističkim diplomskim stručnim studijem, prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana, a koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale.

Kandidat stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se na temelju pisanog ugovora u trajanju od 12 mjeseci i to pod vodstvom mentora. Polazniku stručnog osposobljavanja za rad Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u visini od 2.400 kuna mjesečno i troškove prijevoza u visini stvarnih troškova, a u maksimalnom iznosu do tisuću kuna. Financijska sredstva za provedbu programa  Stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa osigurana su najvećim dijelom iz sredstava Europske unije putem mjera aktivne politike zapošljavanja: Garancija za mlade - za nezaposlene osobe koje su na evidenciji  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje manje od 4 mjeseca; MINI ESF - za ostale nezaposlene osobe koje ulaze u taj kriterij, te iz sredstava državnog proračuna, bez opterećivanja gradskog proračuna.

Sve dodatne informacije i tekst Javnog poziva dostupni su na službenim stranicama Grada (www.pula.hr)  pod sekcijom natječaji i nadmetanja. (Grad Pula)