Grad Pula financira sterilizaciju mačaka u Uljaniku

Grad Pula uz pomoć Veterinarske ambulante Pula d.o.o.kojom je sklopljen Ugovor za pružanje usluga skloništa za životinjedanas je krenuoakciju rješavanja pitanja prekobrojne populacije mačakakrugu brodogradilišta Uljanik.

Naime, s predstavnicima Uljanika dogovoreno je da ćesuradnjiudrugom Fidood danas  donositi mačke na sterilizacijuVeterinarsku ambulantu, a sve troškove vezano za postupke hvatanjasterilizacije i kastracije mačaka te vraćanjanjihovo stanište preuzet će Grad Pula

Konačan iznos troškova ovisit ćebroju mačaka koje će se steriliziratičemu ćemo izvijestiti javnost nakon provedene akcije. (Grad Pula)