Gospić: Energetskom obnovom osnovne škole očekuje se toplinska ušteda od 57 posto

Gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević jučer je potpisao Ugovor za provedbu projekta energetske obnove zgrade Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo Javni poziv: „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ kojim su se dodjeljivala bespovratna sredstva za smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora,

Projekt  sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj ovog projekta je smanjiti negativne učinke na okoliš kroz provedbu 4 mjere energetske učinkovitosti na zgradi OŠ Dr. Franje Tuđmana Lički Osik, na adresi Riječka 2,Lički Osik, u svrhu ostvarenja doprinosa smanjenju potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Mjere energetske učinkovitosti koje će se provesti na ovoj zgradi povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru i stropa prema tavanu, zamjena kotla na biomasu i zamjena rasvjetnih tijela.

Provedbom navedenih mjera energetske učinkovitosti očekuje se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 791.605,92 kWh i smanjenje CO2 za 190 t/god te se uvodi korištenje OIE u predmetnoj zgradi, što će dovesti do projektirane uštede toplinske energije za grijanje od 57,23%.

Ugovorena vrijednost radova na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana Lički Osik iznosi 2.423.593,46 kn bez PDV-a, odnosno 3.029.491,83 kn sa PDV-om. (Grad Gospić)