Gospić: 90 tisuća kuna za besplatne edukacije i osposobljavanje poljoprivrednika

foto: Pexels

Grad Gospić ranije je ovog mjeseca održao besplatnu edukaciju o rukovanju s pesticidima za poljoprivrednike za što je i ovogodišnjeg Proračuna izdvojeno 90 tisuća kuna.

Naime, na ovogodišnjoj je edukaciji Grad po prvi puta u cijelosti financirao troškove osposobljavanja za osobe koje imaju prebivalište u Gradu Gospiću.

25 poljoprivrednika na edukaciji je učilo o različitim vrstama pesticida i načinima njihove primjene. Polaznicima su također objašnjeni načini na koje se mogu umanjiti mogući rizici kao i štetne posljedice uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš. Također se željela potaknuti integrirana zaštita bilja te upotreba alternativnih metoda poput onih nekemijskih.

"Edukacija je izrazito bitna zbog smanjivanja rizika i štetnih učinaka uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te poticanje integrirana zaštita bilja i primjena alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima", poručili su iz Ureda Grad.

Inače, Grad je prošle godine u sklopu Akcijskog plana potpore poljoprivredi i ruralnom sufinancirao edukacije poljoprivrednika s 9.800,00 kuna. (gradonačelnik.hr/L.U.)