Franković Ministarstvu financija i DORH-u prijavio Lukšiće zbog neplaćanja koncesije na žičaru

Tvtka 'Excelsa nekretnine', dio 'Grupacije Lukšić', od 2010. je vlasnik dubrovačke žičare i koristi je bez plaćanja koncesije, pa tako Grad Dubrovnik godišnje ostaje bez oko pet milijuna kuna, na koliko se procjenjuju prihodi od koncesije. Smatra se kako je upravo dubrovačka žičara jedna od najisplativijih turističkih atrakcija na Jadranu na kojoj Excelsa nekretnine godinama zarađuje po 20-25 čistih milijuna kuna na godinu, te je po nekim procjenama, već nakon tri godine isplatila čitavu investiciju
Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković u četvrtak, 12. listopada od Ministarstva financija Republike Hrvatske zatražio je provođenje inspekcijskog nadzora nad poslovanjem društva Excelsa nekretnine d.d. u području djelatnosti prijevoza žicarom.
U zahtjevu za provođenjem inspekcijskog nadzora navodi se kako je Gradsko vijeće Grada Dubrovnik je na 27. sjednici, održanoj dana 12. siječnja 2017. godine donijelo Odluku o dodijeli koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra  čiji je sastavni dio Ugovor o koncesiji, a na temelju ranije podnesenog zahtjeva društva Excelsa nekretnine. Ugovor o koncesiji na potpis i solemnizaciju Društvu upućen je 7. veljače 2017. godine od strane Povjerenice Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik, navodi se također u Zahtjevu.

Inspekcijski nadzor zatražen je  iz razloga što ni nakon niza opetovanih traženja, Gradu Dubrovniku nisu dostavljeni potpisani ugovori, Društvo ne plaća koncesijsku naknadu niti izvršava svoje obveze sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i odlukama Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Pratećim dopisom gradonačelnik Franković se 12. listopada obratio i Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku obavijestivši ih da društvo Excelsa nekretnine d.d. obavlja gospodarsku djelatnost korištenjem općeg ili drugog dobra za koju je potrebna koncesija bez sklopljenog Ugovora o koncesiji i bez plaćanja koncesijske naknade Gradu Dubrovniku. „Ovakvim postupanjem Društvo, osim što nezakonito pribavlja imovinsku korist, nastaje šteta za Proračunu Grad Dubrovnika“, napisao je gradonačelnik Državnom odvjetništvu.

 Grad Dubrovnik se dana 3. listopada 2017. službeno obratio društvu Excelsa nekretnine zatraživši od Društva da u roku od tri dana od dana zaprimanja dopisa, dostavi Gradu Dubrovniku, kao Davatelju koncesije, tri potpisana i solemnizirana primjerka Ugovora o koncesiji.

Istim dopisom Društvu je naznačeno da će, ukoliko se u prethodno navedenom roku ne dostave primjerci potpisanog Ugovora, Grad Dubrovnik obavijestiti sva nadležna tijela i institucije o kršenju odredbi Zakona o koncesijama.

Navedenim dopisom je, između ostalog, Društvu skrenuta pozornost na članak 12. Zakona o koncesijama koji kaže: „Zabranjeno je svako obavljanje djelatnosti za koje je potrebna koncesija, a obavlja se bez dane koncesije...Zabranjeno je obavljanje svake djelatnosti koja služi ili je izravno ili neizravno usmjerena na nezakonito iskorištavanje predmeta koncesije, uključujući korištenje dobra stečenog nezakonitim iskorištavanjem predmeta koncesije za obavljanje druge djelatnosti i/ili stjecanje materijalne koristi.“

Podsjetimo, tvtka 'Excelsa nekretnine', dio 'Grupacije Lukšić', od 2010. je vlasnik dubrovačke žičare i koristi je bez plaćanja koncesije, pa tako Grad Dubrovnik godišnje ostaje bez oko pet milijuna kuna, na koliko se procjenjuju prihodi od koncesije. Smatra se kako je upravo dubrovačka žičara jedna od najisplativijih turističkih atrakcija na Jadranu. Žičarom se, naime, godišnje preveze nekoliko stotina tisuća putnika koji plate po 108 kuna za povratnu ili 60 kuna za kartu u jednom smjeru, pa je Excelsa nekretnine godinama zarađivala 20-25 čistih milijuna kuna na godinu, te po nekim procjenama, već nakon tri godine isplatila čitavu investiciju.