Dubrovnik: Šteta od dizanja PDV-a ugostiteljima 100 milijuna kuna godišnje

Na 21.sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Dubrovnika održanoj u petak 25. studenog usvojen je konačni financijski plan za 2017. godinu, te rebalans financijskog plana za 2016. godinu.


Predsjednik Turističkog vijeća, gradonačelnik Grada Dubrovnika, Andro Vlahušić, uveo je dodatnu točku Dnevnog reda pod nazivom „Podizanje stope poreza na dodanu vrijednost na ugostiteljske usluge“.

Naime, kako je istaknuto, predloženo povećanje PDV-a od strane Vlade Republike Hrvatske iznimno je štetno, a  negativan utjecaj takve odluke odrazio bi se na konkurentnost na tržištu, na produženje sezone, planirane investicije i zapošljavanje u djelatnosti, kako u Dubrovniku, tako i u Hrvatskoj općenito. „Samo u Dubrovniku izravna šteta procijenjena je na 100 milijuna kuna godišnje“, upozorio je Vlahušić.

Turističko vijeće zauzelo je jednoglasan stav da stopa PDV-a na ugostiteljske usluge treba ostati na 13 %, a da ju je do 2020. godine potrebno smanjiti na 10 %, razinu kakva je na snazi u zemljama u okruženju te kako je uostalom definirano Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. (Grad Dubrovnik)