Dubrovnik: Građani neće plaćati skuplji odvoz otpada

Redovita skupština društva Čistoća održana je jučer u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika koju je predvodio predsjednik skupštine Andro Vlahušić. Na održanoj skupštini razgovaralo se o sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada Grabovica te daljnjim koracima koje je potrebno poduzeti kako bi se riješio problem gospodarenja otpadom na području Grada Dubrovnika i susjednih općina.

 
Jednoglasnom odlukom članova Skupštine donesen je zaključak kako će se u što skorijem roku raspisati javni poziv za iskazivanje interesa za davanje u zakup dijela odlagališta za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i to za 20.000 tona istoga. Navedeni poziv je namijenjen  svim općinama i odlagalištima otpada na području Republike Hrvatske i susjednih zemalja, a uz uvažavanje zakonske regulative RH i EU Direktive.
 
Čistoća je odmah nakon sjednice Gradskog vijeća (22. prosinca 2016.) uputila upit Ministarstvu zaštite okoliša i prirode o mogućnosti ishođenja suglasnosti za odlaganje otpada izvan EU, u tzv. trećim zemljama kao što su BiH i Crna Gora te se očekuje službeni stav Ministarstva.
 
Skupština društva Čistoća donijela je i zaključak o organizaciji hitnog sastanka 10. siječnja 2017. godine s ministrom zaštite okoliša i prirode, predstavnicima Dubrovačko neretvanske županije, Hrvatskih voda i predstavnicima skupštine društva Čistoća, kako bi se zajedničkim dijalogom i suradnjom iznašlo najbolje i najefikasnije rješenje za trenutačnu situaciju sa odlaganjem otpada na Grabovici.
 
Na prijedlog predsjednika skupštine Andra Vlahušića, prihvaćena je odluka o nepovećavanju cijene odvoza otpada građanima Dubrovnika i susjednih općina.
 
Podsjetimo, na nedavno održanoj konferenciji za medije gradonačelnik Vlahušić je izvijestio kako odlagalište otpada na Grabovici nema dostatan kapacitet za daljnje korištenje i nužno ga je zatvoriti do 30. travnja iduće godine, a Čistoća Dubrovnik će komunalni otpad morati odvoziti u druge dijelove Republike Hrvatske.
 
U međuvremenu, potrebno je javnim natječajem odabrati ovlaštenog prijevoznika otpada, iznaći rješenje za privremenu pretovarnu stanicu te osigurati izvore financiranja. (Grad Dubrovnik)