Cres je šesti hrvatski 'business friendly' grad

Standardizirali smo svoje postupke i vjerujem olakšali sadašnjim i budućim poduzetnicima ostvarivanje poslovnih poduhvata na našem području. Naravno, uvijek volim naglasiti da se tu radi o realno ostvarivim poduzetničkim idejama planiranim na zdravim ekonomskim osnovama. A na Gradu je da olakša procedure prema gradskoj upravi, da otvara vrata prema višim razinama od županija i županijskih ureda, do državnih ureda i ministarstava, a sve s ciljem ostanka na otoku, otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja', kaže nam gradonačelnik Kristijan Jurjako

Nakon Bjelovara, Jastrebarskog, Crikvenice, Ivanca i Labina, titulu Grada s povoljnim poslovnom okruženjem u prosincu je dobio i Grad Cres, čiji gradonačelnik Kristijan Jurjako očekuje poziv za svečanu dodjelu ovog prestižnog certifikata.

Regionalno vijeće Programa certifikacije BFC SEE, krajem prosinca je donijelo odluku da je Grad Cres ispunio 89,9% kriterija certifikacije, čime je potvrđeno da je grad s povoljnim poslovnim okruženjem.

'Nakon godinu i pol aktivnosti na ispunjavanju 12 zahtjevnih kriterija i više od 80 pokazatelja te napetog iščekivanja rezultata verifikacije, mogu reći da smo i moj tim i ja odahnuli sada, kad je postupak uspješno zaključen. Međunarodni verifikatori analizirali su evaluacijsko izvješće u kojem je prikazano koliko smo kriterija certifikacije uspješno ispunili, potom su posjetili Cres i još jednom na licu mjesta sve to provjerili, razgovarali su s lokalnim poduzetnicima kako bi se uvjerili da nismo »uljepšali« naše izvješće i konačno donijeli svoj sud da Cres ispunjava standarde »business friendly« okruženja', objasnio je gradonačelnik Kristijan Jurjako postupak certifikacije.

Ističe kako ovaj cerfitikat za Cres znači jako puno, jer su sa svojim malim kolektivom uspjeli odraditi težak i zahtjevan poslao usklađivanja sa svim kriterijima koji su potrebni. 'Na taj način smo standardizirali svoje postupke i vjerujem olakšali sadašnjim i budućim poduzetnicima ostvarivanje poslovnih poduhvata na našem području. Naravno, uvijek volim naglasiti da se tu radi o realno ostvarivim poduzetničkim idejama planiranim na zdravim ekonomskim osnovama. A na Gradu je da olakša procedure prema gradskoj upravi, da otvara vrata prema višim razinama od županija i županijskih ureda, do državnih ureda i ministarstava, a sve s ciljem ostanka na otoku, otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja', kaže nam gradonačelnik Kristijan Jurjako.

Certifikacija gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi (BFC SEE) program je za poboljšanje kvalitete usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju gospodarstvenicima. Program daje jasne smjernice gradovima i općinama kako stvoriti povoljno poslovno okruženje i uvesti standarde učinkovite i transparentne lokalne administracije. S druge stane, dobivanje certifikata je početak investicijske promocije na svim razinama (državnoj, regionalnoj i međunarodnoj) koja svim potencijalnim investitorima pruža garanciju da je riječ o sredini u kojoj su uvjeti poslovanja strandardizirani, te da će se njihova investicija realizirati brzo, učinkovito i uspješno. Statistike govore da cerfiticirane jedinice lokalne samouprave u prosjeku privlače tri put više investicija nego one bez 'busines friendly' certifikata. (gradonačelnik.hr)