Buzet rekorder u povlačenju EU novca preko PRR-a

Od 17,9 milijardi kuna, koliko je Hrvatskoj na raspolaganju u PRR-u, od 2014. pa do kraja 2017. ukupno je raspisano natječaja u vrijednosti 10,1 milijardi kuna, što čini gotovo 57 posto, a ugovoreno je 6,2 milijarde kuna, gotovo 35 posto ukupno raspoloživih sredstava. Različite mjere iz ovog Programa u protekle četiri godine iskoristilo je 96 gradova, a uz Buzet, najviše potpora odobreno je Varaždinu, Zaboku, Opatiji i Slavonskom Brodu.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić nedavno je u intervjuu za gradonačelnik.hr pozvao općine i gradove do 10.000 stanovnika da se dobro pripreme i iskoriste nove natječaje iz Programa ruralnog razvoja preko kojih mogu ostvariti i do milijun eura poticaja za projekte izgradnje komunalne i društvene infrastrukture. Riječ je o mjeri 7 (Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima), kojom se osigurava i do 100 posto sredstava za gradnju javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda, cesta te projekti razvoja društvene infrastrukture – od vatrogasnih, planinarskih i društvenih domova, dječjih igrališta, objekata za sport i rekreaciju, turističko-informativnih punktova, pa do tržnica te groblja. Novi natječaji kreću u travnju, a ministar upozorava gradove i općine da ne čekaju zadnji tren sa pripremom projekata. Što se tiče dosadašnje iskorištenosti ove mjere, kojom je općinama i gradovima ponuđeno oko dvije milijarde kuna, ministar je konstatirao da je dio JLS-ova izrazito aktivan u povlačenju nepovratnih sredstava, dok je dio i dalje uspavan.

S obzirom da su, kako nam kažu u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, podaci o korisnicima mjere 7 još uvijek u obradi, gradonačelnik.hr odlučio je istražiti koji su to najaktivniji i najuspješniji gradovi kada je u pitanju sveukupna iskorištenost Programa ruralnog razvoja. Ovim je Programom, naime, kroz 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće, u razdoblju od 2014.-2020. osigurano čak 2,3 milijarde eura.

U APPRRR-u nam kažu kako su, od 17,9 milijardi kuna raspoloživih u PRR-u, do sada raspisani natječaji u vrijednosti od 10,1 milijardi kuna, što čini gotovo 57 posto, a ugovoreno je 6,2 milijarde kuna, gotovo 35 posto ukupno raspoloživih sredstava. Isplaćeno je, pak, 3,6 milijarde kuna, što predstavlja 20 posto ukupno raspoloživih sredstava. Svi ovi podaci odnose se na stanje na dan 31. prosinca 2017., a u Agenciji očekuju da će u ovoj godini značajno porasti udio ugovorenih, a posebice isplaćenih potpora, obzirom da se očekuje provedba odobrenih projekata. Tako su i prije nekoliko tjedana načelnici i gradonačelnici 212 općina i gradova potpisali ugovore ukupno vrijedne gotovo 650 milijuna kuna za financiranje izgradnje i obnove lokalnih cesta, rasvjete i prometne signalizacije...

Što se ukupne iskorištenosti tiče, prema podacima APPRRR-a, ovaj Program u protekle je četiri godine iskoristilo 96 gradova a daleko najviše projekata i odobrenih potpora ostvario je Grad Buzet – čak 11 projekata ukupne vrijednosti 51.651.150 kuna.

Gradonačelnik Siniša Žulić objašnjava kako Grad Buzet već desetak godina intenzivno participira u realizaciji projekata i programa iz EU fondova, čime nastoje poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života svojih građana.

'Usprkos visokom indeksu razvijenosti, koja nas ograničava u bodovanju naših projekata na natječajima mjera programa Ruralnog razvoja sretni smo što je veliki dio projekata odobren za financiranje. Buzet je tako dobio financijska sredstva za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Ročko Polje, vodovodne mreže naselja Črnica, izradu poučne staze u naselju Vrh te promociju Buzeta kao Grada tartufa. Posebno trebamo zahvaliti našoj tvrtki Istarski vodozaštitni sustav, koja će uz projekte na području našega grada, u ovoj godini iz programa Ruralnog razvoja realizirati i nekoliko vrlo vrijednih projekata na području susjednih gradova i općina', kaže Žulić.

Na drugom je mjestu Varaždin sa četiri projekta vrijedna 22.073.770 kuna, potom Zabok kojemu je kroz pet projekata odobreno 20.289 kuna potpora. Na četvrtom je mjestu Opatija sa 16.399.076 kuna, od čega se oko sedam milijuna kuna odnosi na projekt gradnje vodospreme Poklon koja bi trebala biti dovršena do kraja ove godine, dok ostatak iz ukupne odobrene sume predstavlja sredstva za investicije na područjima drugih liburnijskih jedinica lokalne samouprave.

'Izgradnja VS Poklon usmjerena je ka stvaranju uvjeta za kvalitetniju i sigurniju opskrbu vodom za područje cijele Liburnije. Nova vodosprema Poklon imat će ugrađenu opremu za dezinfekciju vode, što će utjecati na poboljšanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, a ugradnjom opreme za daljinsko upravljanje vodospremom utjecat će se na poboljšanje stanja voda i smanjenje gubitaka. Za ukupni razvoj turističke destinacije ovakva krupna infrastrukturna ulaganja su vrlo važan uvjet koji se mora ispuniti da bi se omogućila ne samo očekivana visoka razina usluga gostima, već i životni uvjeti mještanima', kaže gradonačelnik Ivo Dujmić.

Nakon Opatije, najviše sredstava iz PRR-a dosad je iskoristio Slavonski Brod - 14.965.461 kuna. Gradonačelnik Mirko Duspara zadovoljan je ovim rezultatom koji pokazuje da su pomno i dobro pripremili projekte značajne za grad, te vjeruje da će u ovoj godini uspješno realizirati i ostale planirane projekte koje su prijavili kroz PRR.

'Svi projekti koje je Grad Slavonski Brod planirao kroz Program ruralnog razvoja, na korist su i dobrobit naših građana te njima razvijamo grad stvarajući bolje uvjete života i rada te više sadržaja za građane', kaže Duspara, a kao jedan od prioriteta za 2018. ističe gore spomenuti projekt gradnje nerazvrstanih cesta za kojeg su dobili najviši iznos potpore - 7.536.800,00 kuna. Tim sredstvima će rekonstruirati jednu od najdužih prometnica na području grada, Zagrebačku ulicu, u naselju koje broji do 5.000 stanovnika.

'Najvažnije je da će građani kroz ovaj projekt dobiti kvalitetniju komunalnu infrastrukturu, odnosno obnovljenu prometnicu, nogostup i nužne biciklističke staze što će doprinijeti većoj sigurnosti u prometu, kako za vozače tako i za pješake, a modernom javnom rasvjetom ostvarit ćemo veće uštede u potrošnji energije te smanjiti zagađenje okoliša', ističe Duspara.

Uz to, navodi i projekte gradnje vodoopskrbne distribucijske mreže u naselju Staro Topolje i vodovodne mreže visoke zone naselja Bukovlje i Vranovci, ukupne vrijednosti 7.428.661,29 kuna.

'Grad Slavonski Brod dosad je dosljedno ulagao u izgradnju i obnovu novih prostora za provođenje predškolskog odgoja i skrbi. U posljednjih nekoliko godina izgradili smo tri nova dječja vrtića, a energetski obnovili njih pet jer želimo da mlade obitelji u našem gradu imaju sve potrebne i prikladne uvjete za odgoj i život djece. Isto tako, mi smo grad koji svojim građanima želi osigurati što više sadržaja i mogućnosti kako bi im život bio kvalitetniji i potpuniji te smo uvijek ulagali i u društvenu infrastrukturu grada. Zbog toga su nam važna dva projekta koja planiramo realizirati ove godine, koja trenutačno nisu obuhvaćena ovim podatcima Agencije, ali su prijavljena unutar mjere 07 tip operacije 7.4. Naš cilj je energetski obnoviti i potpuno rekonstruirati još jedan gradski dječji vrtić „Maslačak“, te izgraditi novi športski objekt i stadion NK „Podvinje“ kako bi poboljšali sportsko-rekreativnu infrastrukturu grada', ističe Duspara.

Nakon Slavonskog Broda, na šestom mjestu je Garešnica koja je iz PRR-a iskoristila 14.431.908 kuna, potom Lipik sa 14.431.563 kuna, te Mursko Središće – 14.268.056 kuna, Benkovac – 13.902.702 kuna i Slatina – 13.797.211 kuna.

Redni broj City Županija Broj stanovnika 2011 Kategorija Broj projekata Odobreni iznosi potpore
1 Buzet Istarska županija 6.133 Mali grad 11 51.651.150
2 Varaždin Varaždinska županija 46.946 Srednji grad 4 22.073.770
3 Zabok Krapinsko - zagorska županija 8.994 Mali grad 5 20.289.325
4 Opatija Primorsko - goranska županija 11.659 Srednji grad 2 16.399.076
5 Slavonski Brod Brodsko - posavska županija 59.141 Veliki grad 3 14.965.461
6 Garešnica Bjelovarsko - bilogorska županija 10.472 Srednji grad 3 14.431.908
7 Lipik Požeško - slavonska županija 6.170 Mali grad 3 14.431.563
8 Mursko Središće Međimurska županija 6.307 Mali grad 2 14.268.056
9 Benkovac Zadarska županija 11.026 Srednji grad 4 13.902.702
10 Slatina Virovitičko - podravska županija 13.686 Srednji grad 2 13.797.211

Kada se, pak, gleda per capita, u deset najuspješnijih korisnika PRR-a uz Buzet sa 8.422 kuna po stanovniku najuspješniji su Hrvatska Kostajnica – 4.853 kuna i Cres – 4.468 kuna. Gradonačelnik Cresa Kristijan Jurjako kaže kako je plasman u deset najuspješnijih gradova u dobivanju sredstava iz Fonda za ruralni razvoj dokaz da znaju kako raditi, i da rade dobro.

'Kod svakog ozbiljnog i zahtjevnog posla rezultati se vide za 4 do 6 godina. Tako je i ovaj podatak rezultat dugogodišnjeg mukotrpnog i upornog rada ne samo mene koji sam ušao u treći mandat i mojih zamjenika te vijećnika, nego u prvom redu rada gradskih službenika koji su bili ustrajni i vjerovali da moje inzistiranje na pripremi projekata u konačnosti donosi pozitivne rezultate. Iako smo brojčano mala gradska uprava javljamo se na gotovo sve nama dostupne natječaja kako za EU sredstva tako i za nacionalna. Što se tiče ruralnog razvoja, Grad Cres javio se na mjeru 7.1. i dobio u punom iznosu sredstva za Strategiju razvoja, zatim na 7.2.2 gdje nam je odobreno financiranje izgradnje nove ceste na predjelu Melin, a našoj komunalnoj tvrtki „Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj“ odobreno je financiranje izgradnje kanalizacije u Orlecu iz 7.2.1. Idemo i dalje, pa smo na 7.4.1, gdje se tek očekuju rezultati natječaja, kandidirali rekonstrukciju Doma kulture „Susajda“, dok je naš Dječji vrtić Girice kandidirao dogradnju vrtićke zgrade', ističe Jurjako.

Redni broj City Županija Broj stanovnika 2011 Kategorija Broj projekata Odobreni iznosi potpore Iznos potpore po stanovniku
1 Buzet Istarska županija 6.133 Mali grad 11 51.651.150 8.422
2 Hrvatska Kostajnica Sisačko - moslvačka županija 2.756 Mali grad 2 13.374.478 4.853
3 Cres Primorsko - goranska županija 2.879 Mali grad 3 12.863.085 4.468
4 Nin Zadarska županija 2.744 Mali grad 1 6.858.124 2.499
5 Lipik Požeško - slavonska županija 6.170 Mali grad 3 14.431.563 2.339
6 Opuzen Dubrovačko - neretvanska županija 3.254 Mali grad 1 7.536.800 2.316
7 Mursko Središće Međimurska županija 6.307 Mali grad 2 14.268.056 2.262
8 Zabok Krapinsko - zagorska županija 8.994 Mali grad 5 20.289.325 2.256
9 Skradin Šibensko - kninska županija 3.825 Mali grad 1 7.448.000 1.947
10 Grubišno Polje Bjelovarsko - bilogorska županija 6.478 Mali grad 2 10.484.154 1.618

U top deset su još Nin – 2.499 kuna, Lipik – 2.339 kuna, Opuzen – 2.316 kuna, Mursko Središće – 2.262 kuna, Zabok – 2.256 kuna, Skradin – 1.947 kuna, te Grubišno Polje sa odobrenih 1.618 kuna po stanovniku. (gradonačelnik.hr)