Bjelovar: Elektrane na području grada pokrivat će više od 50 posto energetskih potreba Bjelovara

fo:screenshot/HRT

Grad smo koji ima sve uvjete za iskorištavanje prirodnih resursa i polako postajemo mala baterija Hrvatske. Pridonijet će to osuvremenjivanju našega grada, ali ćemo u isto vrijeme poslati i poruku da smo otvoreni za nove tehnologije, da želimo iskoristiti sve što nam se pruža i da su takve investicije više nego dobrodošle, kaže gradonačelnik Dario Hrebak.

Osim što su prvi 'tax free' grad, a u idućoj godini planiraju postati i prvi potpuno digitalizirani grad u Hrvatskoj, Grad Bjelovar ima ambiciju i viziju postati 'baterija Hrvatske'. Na području grada razvija se, naime, niz energetskih projekata koji će pokriti više od 50 posto energetskih potreba grada.

'Možemo se pohvaliti da smo grad koji ima sve uvjete za iskorištavanje prirodnih resursa i da polako postajemo mala baterija Hrvatske. Govorim to s pravom jer upravo geotermalna elektrana u Velikoj Cigleni koja će proizvoditi 10 megavata električne energije, jedna je od najvećih u Europi i jedina takva u Hrvatskoj, a trebala bi ostvariti gotovo polovicu potreba Grada Bjelovara za električnom energijom. Uz nju, tome će pridonijeti još nekoliko malih elektrana na našem području. Pridonijet će to i osuvremenjivanju našega grada, što je i potreba 21. stoljeća, ali ćemo u isto vrijeme poslati i poruku da smo otvoreni za nove tehnologije, da želimo iskoristiti sve što nam se pruža i da su takve investicije više nego dobrodošle', kaže gradonačelnik Dario Hrebak.

Najznačajniji projekt tu je svakako gradnja velike geotermalne elektrane u Velikoj Cigleni pored Bjelovara, koja bi s radom trebala započeti do kraja ove godine, a proizvodit će 10MW električne energije. Ovo je prva geotermalna elektrana u Hrvatskoj, a ukupna vrijednost projekta je oko 50 milijuna eura. Gradnju elektrane još prije deset godina započela je INA, da bi je potom preuzeli turski investitori, tvrtka MB Holding u suradnji s domaćom tvrtkom GEOEN.

S probnom proizvodnjom počelo je, pak, kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne i toplinske energije iz drvene sječke snage 1MWe/4MWt, i s pripremom za još jedan 1MWe. Vrijednost ovog projekta je oko 90 milijuna kuna, a investitor je Bioenergana Bjelovar d.o.o.

Nadalje, tu je i bioplinska elektrana snage 1MWe na sajmu u Gudovcu, investitora Stočarstvo Rajić. I ova elektrana može proizvoditi dodatnih 1MWe, a prijavljena investicija prilikom izdavanja građevinske dozvole je 28.5 milijuna kuna.

U pogonu je i kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne i toplinske energije iz drvene sječke investitora SEI d.o.o. iz Malinske koje radi postupkom isplinjavanja instalirane snage 60 kWe/250 kWt, vrijedno oko 4.5 milijuna kuna.

Tu je i niz manjih solarnih elektrana koje se nalaze na krovovima privatnih objekata, a nekoliko ih je u pripremi za postavljanje na javne objekte u vlasništvu Grada.

U pripremi je još i gradnja bioplinskog postrojenja na organsku komponentu komunalnog otpada koja bi trebala započeti u idućoj godini, a proizvodila bi 0,5 Mwe. (gradonačelnik.hr)