Bjelovar: 480 tisuća kuna za digitalizaciju zemljišnih knjiga

Grad Bjelovar jedan je od rijetkih gradova Republike Hrvatske koji sufinancira moderan, brz i inovativan program Vlade Republike Hrvatske kojim se želi napraviti građanima dostupan i transparentan uvidi u sustav zemljišnih knjiga i katastara, rečeno je u srijedu na konferenciji za novinare u gradskoj upravi.

Sukladno tome, Grad Bjelovar je u siječnju ove godine sklopio Ugovor s tvrtkom Metra d.o.o. Bjelovar koja obavlja geodetsko-katastarske usluge, a 60 % troškova, odnosno oko 480.000 kuna sufinancira Grad Bjelovar. Cijeli postupak je podijeljen u četiri faze, prema četiri zone katastarske općine Bjelovar, a očekuje se da će biti gotov u četiri godine. Za ovu godinu Grad je u proračunu osigurao 180.000 kuna.

Uz gradonačelnika Grada Bjelovara Darija Hrebaka i njegove suradnike, javnost su s problematikom upoznali i Antun Vidaković, zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave, Alma Horvatinović, predsjednica Općinskog suda u Bjelovaru, Damir Soptija, pročelnik Područnog ureda za katastar Bjelovar te Kristina Abramović, ovlaštena zemljišnoknjižna referentica Općinskog suda u Bjelovaru. (Grad Bjelovar)