PROMO

Raspisan natječaj za poslijediplomski studij za EU projekte: Stručnim i primjenjivim znanjima do boljeg korištenja EU fondova

Ključni razlog našeg nedovoljnog povlačenja sredstava iz EU fondova je povezan s činjenicom nedovoljnog ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje ljudi, no problem kvalitetne radne snage u ovom području ne može se izgraditi kroz vikend tečajeve. Zato smo pokrenuli poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij u kojeg su uključena četiri zagrebačka fakulteta čiji profesori su i predavači, kao i znanstvenici sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Uz njih, svoja iskustva i stručna znanja polaznicima predaju i istaknuti stručnjaci iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te ključnih javnih agencija u RH, stručnjaci iz regionalnih razvojnih agencija, te renomirani gostujući predavači iz inozemstva i Hrvatske, ističe voditelj studija prof. Gojko Bežovan.

Raspisan je natječaj za 4. generaciju polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu. Studij traje godinu dana, odnosno dva semestra, a njegovim završetkom polaznici stječu naslov Sveučilišni specijalist za EU projekte.

U ovaj program uključeni su Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba, te je uspostavljena uska suradnja sa Ministrstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

Cilj studija je pružanjem konkurentnih i primjenjivih znanja i vještina obrazovati i osposobiti polaznike za kvalitetnu pripremu te učinkovitu i djelotvornu provedbu razvojnih projekata i strategija financiranih sredstvima Europske unije, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, a radi ostvarivanja prepoznatljivih i održivih razvojnih učinaka u Hrvatskoj.

Na studiju se obrazuju i osposobljavaju zaposlenici iz gospodarstva, tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih poduzeća, organizacija civilnog društva, konzultanti te nezaposleni visoko obrazovani građani koji će pohađanjem ovog studija izgraditi svoje kompetencije te na tržištu postati konkurentnija radna snaga.

'Hrvatska je javnost već uvelike načisto kako se malo sredstva povlači iz fondova Europske unije, a k tome, proces povlačenja je prespor. Ključni razlog takvog stanja povezan je s činjenicom nedovoljnog ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje ljudi. Drugi bi rekli da je u pitanju manjak političke volje odgovornih na različitim razinama, pa je politika neulaganja u ljude rezultirala nepoduzetnim i neučinkovitim institucijama.

Iskustva novih EU članica govore kako je kroz EU projekte moguće povući znatna sredstva te pokrenuti lokani razvoj. Studijska putovanja kojim se upoznalo se nastankom, provedbom i učincima uspješnih EU projekta u Mađarskoj i Sloveniji jasno su nam dala do znanja da su ih pokrenuli sposobni ljudi u suradnji s lokalnim vlastima, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima. Važna je kvalitetna provedba projekata i učinci koji su na korist zajednicama i društvu. U pripremi tih projekata intenzivno se učilo iz stranog iskustva, a voditelji tih projekata postali su cijenjeni nacionalni i regionalni stručnjaci.

S kolegama, sudionicima ovih studijskih putovanja, zaključio sam kako se problem kvalitetne radne snage u ovom području ne može izgraditi kroz vikend tečajeve. Krenuli smo u pripremu poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija u kojeg su uključena četiri zagrebačka fakulteta čiji profesori su i predavači, kao i znanstvenici sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Uz njih, svoja iskustva i stručna znanja polaznicima predaju i istaknuti stručnjaci iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te ključnih javnih agencija u RH, stručnjaci iz regionalnih razvojnih agencija, te renomirani gostujući predavači iz inozemstva i Hrvatske’, ističe voditelj studija prof. Gojko Bežovan.

Završetkom studija polaznici stječu konkretna i primjenjiva znanja i vještine pripreme i evaluacije projektnih prijava temeljena na znanju o institucijama EU i njihovom utjecaju na razvojne politike i financiranje razvoja, te razumijevanju važnosti novih razvojnih tema, značajnih za regionalni, lokalni, urbani i ruralni razvoj Hrvatske, usklađenih s ključnim strateškim razvojnim prioritetima Hrvatske i EU.

Kroz niz stručnih predavanja i radionica polaznici usvajaju vještine i sposobnosti za upravljanje projektima te njihovu praktičnu primjenu tijekom provedbe projekata, kao i znanje i vještine izrade, provedbe i evaluacije strateškog razvojnog programa. Ono što je vrlo bitno jest i prepoznavanje pokretača uspjeha i uzroke neuspjeha kod kompleksnih projekata, kao i spoznaja o važnosti umreženosti i regionalne suradnje, te znanje na temelju učenja iz iskustva drugih s jasnim naglaskom na moguću primjenjivost projekata u našim okolnostima.

U tri generacije ovog studija dosada je upisano111 polaznika, od toga četiri stipendije koje je studij dao polaznicima s potpomognutih područja RH. Mininistarstva i vladine agencije redovito šalju svoje zaposlenike na naš studij, a njihov ’feedback’ je i više nego pozitivan.

Mario Ramljak, stručni savjetnik u Ministarstvu zdravstva tako ističe kako je studij kao stvoren za sve one koji rade na poslovima pripreme i provedbe EU projekata bez prethodnog znanja i iskustva, kao i za one koji žele prethodno stečeno znanje i iskustvo dodatno utvrditi. ‘Posebnost studija su predavači s praktičnim iskustvom koji na zanimljiv način približavaju praksu polaznicima. Također, pohađanje studija je prilika za upoznavanje i povezivanje s kolegama iz raznih institucija i resora. Preporučam!".

Preporučila bi ovaj studij jer imam samo pozitivna iskustva. Iako imam iskustva u pisanju i provedbi EU projekata, ovaj studij mi je dao širinu znanja koju do tada nisam imala a koja je ipak bila potrebna da zaokružim cjelinu svoga znanja i vještina koje sam stekla kroz rad. Jednako tako studij koristi i ljudima koji žele steći praktična znanja o pripremi i provedbi EU projekata, jer studij kreće od početka odgovarajućom dinamikom i metodikom što omogućuje širokoj i raznolikoj skupini ljudi svih profila da usvoje nova znanja i vještine. Vrlo bitno je spomenuti i kvalitetu predavača i nastavnog osoblja koja je prisutna, studij je vrlo pažljivo osmišljen i studentima se daje stalno prilika da izraze svoje mišljenje koje se stvarno i implementira u nastavni sadržaj. I na kraju, ljudi koji čine ovaj studij, predavači i studenti čine jednu mrežu poznanstava koja koristi u profesionalnom i privatnom smislu. Ukratko, stekla sam prijatelje za cijeli život i smatram to najvažnijom posljedicom pohađanja studija’, kaže pak Nikolina Miočić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije.

Mateja Janečić Miketić, stručna suradnica u Turističkoj zajednici Općine Marija Bistrica ističe kako joj je studij omogućio prije svega stjecanje novih znanja i iskustava, ali još bitnije - umrežavanje s kolegama iz različitih znanstvenih i iskustvenih područja. ‘U pripremi i provedbi projekata ključno je imati pravovremenu i točnu informaciju, a ovaj studij zasigurno omogućava odličnu komunikaciju sa profesorima i vanjskim suradnicima’, ističe M. Janečić Miketić.

Upisala sam studij jer sam nakon 5 godina iskustva rada u razvojnoj agenciji osjećala potrebu da dodatno uložim u sebe i svoja iskustvena znanja podebljam teorijskim. Poslijediplomski studij mi je omogućio da na jednom mjestu učim od najvećih stručnjaka u RH relevantnih za ovo područje s kojima i danas komuniciram. Ono što je direktno utjecalo na moj posao je da sam na jednom mjestu dobila savjete za što kvalitetniju pripremu projekta i s druge strane uvid na to kako ocjenjivač gleda moju projektnu prijavu. Jedno od područja u kojima se želim usavršavati je proces izrade i provedbe strateškog razvojnog programa za koji na tržištu ne postoji kvalitetna edukacija, a studij je obuhvatio i tu temu.

Za mene osobno veliki značaj ima i umrežavanje s kolegama iz cijele hrvatske koji su različitog spektra obrazovanja i djelovanja ali s kojima sam izgradila prijateljstvo i poznanstvo, a s time i moguću projektnu suradnju. Brojne su koristi koje ovakav poslijediplomski interdisciplinarni studij donosi stoga preporučujem svakome tko je zainteresiran za EU projekte da ga upiše!’, kaže pak Anita Rastija, voditeljica Odjela za pripremu i provedbu projekata, VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Obrazac za prijavu, natječaj i program studija nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

*Sadržaj je nastao u komercijalnoj suradnji s Sveučilištem u Zagrebu, uz poštivanje najboljih profesionalnih standarda