Izdavac: Ciudad d.o.o. , direktor Vanja Sertić

 

Ciudad d.o.o.

 

info@gradonacelnik.hr

 

Broj telefona:  01 551 5520