Gradovi moraju požuriti s projektima za zbrinjavanje otpada

Republika Hrvatska je preuzela obvezu da će do 2020. godine na razini cijele države osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje 50% otpada koji se odnosi na PET ambalažu, metal, papir te …


Pet ključnih preduvjeta za uspješno korištenje EU fondova

Pred nama su još 3 godine u kojima možemo prijavljivati projekte unutar postojećih operativnih programa 2014 – 2020. Prilika je to za sve gradove koji do sada nisu iskoristili postojeće …


Otvorene su prijave za Startup Factory Zagreb

Nova generacija, još bolji program, poticajna lokacija, više timova i više tematskih područja samo su neki od brojnih razloga zašto je dobro ući u  …