Grad Rijeka otvara prvu Dječju kuću u Hrvatskoj

Potpisan je ugovor između Grada Rijeke i Tvrtke ING-GRAD d.o.o. iz Zagreba, koja će raditi na rekonstrukciji Ciglene zgrade kompleksa Benčić u Rijeci i njenom preoblikovanju u Dječju kuću, prvu takve …


Grad Rijeka ima prvo dječje kazalište u regiji koje će se posvetiti radu s djecom s poteškoćama u razvoju

Rijeka i Galway, dvije Europske prijestolnice kulture koje titulu nose 2020. godine, ostvarili su suradnju kroz edukaciju o senzornom kazalištu, namijenjenom djeci s različitim poteš …


Rijeka: Predložen najveći proračun u povijesti Grada visok 1,14 milijardi kuna

Gradskom vijeću Grada Rijeke prošlog je tjedna upućen prijedlog gradskog proračuna za 2019. godinu u visini od 1,14 milijarde kuna, najveći ikad predložen proračun do sada.

Od ukupno …


Rijeka: Od jeseni informatika i u nižim razredima osnovne škole

Grad Rijeka od iduće školske godine uvodi revidirani i modernizirani program ranog učenja informatike, a pohađanje će biti besplatno za sve učenike i škole.

Novi program „Rano uč …


I Grad Osijek preuzeo riječki model Građanskog odgoja

Grad Rijeka će u svrhu provođenja ove suradnje i provođenja izvannastavne aktivnosti Potpisan je sporazum s Gradom Osijekom koji će od iduće školske godine u svojim školama također …


Rijeka: Karte za gradski prijevoz dostupne i putem mobilne aplikacije

KD Autotrolej svim korisnicima javnog gradskog prijevoza, od danas, 23. travnja 2018. godine, nudi uslugu kupovine putne karte putem mobilne aplikacije Smartica.

Riječ je o pilot projektu s …


Grad Rijeka domaćin simpozija o zelenoj gradnji „Green Talks“

U četvrtak, 12. travnja u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održat će se simpozij o zelenoj gradnji „Green Talks“ na temu „Energetska obnova zgrada i nZEB (Zgrade gotovo nulte potro& …


Grad Rijeka poziva građane da predlože projekte malih komunalnih akcija

Grad Rijeka raspisao je Javni poziv namijenjen svim građanima za predlaganje projekata uređenja i održavanja komunalne infrastrukture za koje građani smatraju da ih je potrebno provesti na …


Grad Rijeka će EU projektom uključivati mlade s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u tržište rada

Gradu Rijeci odobren je još jedan EU projekt za čiju će provedbu dobiti bespovratnih 797.785,15 kuna. Riječ je o projektu 5. ansambl koji će se provoditi u partnerstvu s HNK Ivana pl. Zajca i …


Grad Rijeka s 6 mil. kuna dodatno financira programe zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Grad Rijeka već čitav niz godina kontinuirano sufinancira provedbu projekata i programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi iznad standarda određenih zakonskim propisima, surađujući s …